2024 Yılında Yazılım Geliştiriciler Ne İş Yapar?

Yazılım geliştirime mesleği ile ilgileniyorsanız, bu meslek dalının hangi tür işlerle uğraştığı konusunda bilgi sahibi olmalısınız. İsminden de az çok anlaşılacağı üzere yazılım geliştirici, yazılım ile ilgili uygulamaların geliştirilmesini amaçlar.

İyi bir geliştirici hedeflediği noktaya ulaşabilmek için en iyi olduğu alanda tasarlama yaparak ilk adımı atar. Genel olarak incelediğimizde yazılım alanında tüm işlemlerin müşterinin talepleri sonrasında başladığı görülmektedir. Uygulama talebi ile yazılım geliştirici araştırmalar yapma işine koyulur. Sonrasında ise müşterinin talepleri doğrultusunda işlemler tamamlanır.

Yazılım geliştirme 2024 yılına adım attığımız bu dönem aralığında ekonomik alanda da kendisini göstermektedir. İşlemler,yalnızca kod, bilgisayar oyunu veya uygulamalardan oluşmamaktadır. Geliştiricinin hayal gücüne bağlı olarak aklınızın ucundan geçmeyecek konularda uygulamalar tasarlanabilir.

İlgili yazı: Yazılım Mühendisliği araçları neleridir? Ücretsiz Yaılım Mühendisliği araçları

Kariyer fikirleri arasında sıklıkla tercih edilen bu meslek dalı hakkında makalemiz içerisinde çeşitli bilgilere yer vermeye çalıştık. İçeriğimizi okuyarak yazılım alanında bir geliştiricinin neler yapabileceği hakkında geniş bilgiye sahip olabilirsiniz.

Yazılım Geliştirici Faaliyetleri Hangi Farklı Türlere Ayrılır?

Yazılım Geliştiriciliği - yazılım geliştrime Faaliyetleri
Yazılım Geliştiriciliği – yazılım geliştrime Faaliyetleri

Yazılım geliştirme faaliyetleri iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar uygulama yazılım geliştirme ve sistem yazılım geliştirme türleridir. Her iki türde dışardan bakıldığında birbirine benzer özelliklere sahip gibi görünebilir. Ancak detay inildiğinde çok sayıda farkı barındırdığı anlaşılmaktadır.

Uygulama Yazılım Geliştiricisi Nedir?

Yazılım geliştirme uzmanlarının birinci kategori dalı olarak ifade edilen uygulama yazılım geliştirme uzmanı, farklı alanlardan uygulamalar üretmekle görevlidir. Bu kişiler genel olarak akıllı telefonlar gibi teknolojik eşyalara odaklanır. Uygulama geliştiriciler, tüketiciler ve kullanıcılar arasında bir köprü görevi görür. Programlar hazırlamak, üretmek, incelemek ve bunlar arasında ki bağlantıyı sağlamak görevleri arasındadır.

En genel tanımlama ile uygulama geliştirme yazılım uzmanı mobil uygulama görevini üstlenen personeldir. Geliştiricinin temel görevleri arasında ayrıca müşterilerin ihtiyaçlarını kavramak ve buna yönelik aplikasyonlar üretmek yer alır.

Sistem Yazılım Geliştiricisi Nedir?

Sistem yazılım geliştirme uzmanı sistem yazılımını geliştirmeyi hedefler. Bu kişiler sistem yazılımını kuruluşlar ve kullanıcı bireyler için geliştirme görevini üstlenir. Günümüzde pek çok alanda bu yapılar kullanılır. İşletim sistemleri de bunlara örnektir. İşletim sistemleri artık pek çok elektronik eşyanın vazgeçilmezleri arasındadır.

Sistem geliştirme uzmanlarının görev yaptığı alan oldukça geniştir. Bu geniş alanda cep telefonu ve araçlarda yer alan sistemlerde sayılabilmektedir. Bu uzmanlar kullanıcılar ile bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşimi gerçekleştirir.

Yazılım Geliştiricileri Ne İş Yapmaktadırlar?

Yazılım Geliştiricileri Ne İş Yapmaktadırlar?
Yazılım Geliştiricileri Ne İş Yapmaktadırlar?

Yukarıda genel olarak ifade ettiğimiz üzere yazılım geliştirici, yazılım uygulamalarını tasarlama, geliştirme, kurulum yapma ve yeri geldiğinde bakım işlemini gerçekleştirir. Bununla beraber günlük kullanılan elektronik aletler ve sistemlerde yazılım geliştiricilerin iş alanı içerisindedir.

Genel görevleri yukarıdaki gibi olsa da özele inildiğinde uygulama geliştirici uzmanların görev alanlarının çok çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. Üretme alanı bu kişilerin temel görevi gibi görünse de bazılarının danışmanlık yaptığı da biliniyor.

Pek çok firma güvenlik, havacılık sistemleri, teknolojik araç gereçler, sağlık sektörü veya inşaat gibi alanlarda yazılım geliştirme uzmanlarını tercih etmektedir.

Yazılım programı geliştiricileri bazı meslek dallarıyla iş birliği içerisinde çalışabilir. Bununla beraber yeri geldiğinde bağımsız bir birey olarak görev yapabilir. Ekip olarak çalışma gereksinimi, daha çok büyük firmaların tercihidir.

Yazılım Geliştirme Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Geliştirme uzmanının temel görevleri arasında yazılım ile ilgili programların işleyişlerini kontrol etmek, uygulamaların değişik standartlarda çalışmasını değerlendirmek ve alternatif programlar arasından hangisini tercih edeceğine karar vermek yer alır.

Genel olarak uygulama geliştiriciler benzer işi yapan kodlayıcılara göre daha fazla çalışmaktadırlar. Görevleri boyunca özveri içerisinde çalışmaları şarttır.

Geliştiricilerin çoğu kariyerlerine birer proje geliştirici olarak başlamaktadırlar. Tamamlanan projeler ile beraber tecrübe kazanan bireyler, ilerleyen dönemlerde uzmanlaşmaya başlayacaklardır.

Her işte olduğu gibi uzman kişilerin elinden çıkan programlarda da zaman içerisinde hatalar ortaya çıkabilir. Bu hataların düzeltilmesi ve meydana gelen sorunların çözülmesi için yeni güncellemeler yayınlamak gerekebilir. Bunları yapacak olan kişi yine uzman geliştiricilerdir.

Yazılım Programı Geliştiricisi Olabilmek İçin Sahip Olunması Gereken Yetenekler Nelerdir?

Yazılım Programı Geliştiricisi Olabilmek İçin Sahip Olunması Gereken Yetenekler Nelerdir?
Yazılım Programı Geliştiricisi Olabilmek İçin Sahip Olunması Gereken Yetenekler Nelerdir?

İyi bir geliştirici her şeyden önce ekip olarak çalışmayı bilmelidir. Ortak çalışma gruplarında uyum içerisinde çalışması projelerin devamı için olması gereken bir zorunluluktur.

Bunun yanında uzman bir geliştiricinin, üretilen programın test işlemleri, yeniden programlanabilme ve veri tabanı ile çalışabilme yeteneklerine sahip olması önemlidir.

Bir program tasarlayıcı olarak bireylerin ihtiyaç duyacağı beceriler arasında yabancı dilden tutunda, veri yapıları ve algoritma bilgisine kadar farklı uzmanlıklar bulunmaktadır. Şimdi kısaca bu ihtiyaçların neler olduğunu belirtelim.

Yazılım Mühendisliği Görevlisi Hangi Yeteneklere Sahip Olmalıdır?

Yazılım mühendisliği görevlisi, yazılım bileşeninde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu pozisyondaki bir bireyin sahip olduğu mantıksal yetenekler sayesinde yazılım oluşturma aşamasında önemli bir aşama kaydedilir. İyi bir yazılım mühendisliği pozisyonunda ki kişinin aşağıdaki işlemleri sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi beklenir.

1-    Geliştirme İşlemleri (DevOPS)

DEVOPS yani geliştirme işlemleri yazılımları daha iyi hale getirme ve bilgi teknolojisi ile daha güvenli bir çalışma ortaya çıkarmak anlamında kullanılır. Yazılım mühendisi, elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmak zorundadır. Aynı zamanda mevcut kaynaklar ile hızlı şekilde uygun maliyetli ürünler ortaya çıkarması beklenmektedir.

2-    Dil Bilme Gereksinimleri

Yazılımcı, gerçekleştirdiği işlemler arasında bağlantı kurabilmek için iyi bir bilgisayar dil bilgisine ihtiyaç duyar. Bilinmesi gereken bilgisayar dillerinin hangisi olduğu kişinin çalıltığı firma ve alana göre değişiklik gösterir. Ancak en çok kullanılan diller asında C#, html, Python, Coffe, SQL yapıları bulunur.

3-    Algoritmalar ve Veri Yapıları Bilgisi

Ortaya çıkarılacak ürünün güvenilir ve sağlıklı olabilmesi için veri yapısı bilgisi ve algoritma düzeninin doğru olması gerekir. Veri yapıları, bilgileri kontrol eden bir güvenlik görevlisi olarak düşünülebilir. Sayı dizileri ve veri tabloları gibi çok sayıda yapıyı bünyesinde barındırır.

Yazılım Geliştiricilerin Kendilerinde Bulundurması Gereken Sosyal Beceriler Hangileridir?

1-    İletişim Becerileri

Pek çok meslek dalında olduğu gibi yazılım alanında da bir ekiple çalışmak son derece önemlidir. Kurulacak ekip içerisinde gerçekleştirilen sağlıklı iletişim, başarılı bir proje yönetimi için kritik bir etkiye sahiptir. Yazılım geliştiriciler, kodlayıcılar, yöneticiler ve tasarımcılarla birlikte çalışmak durumunda kalabilir. Bu süreçte sağlıklı bir ürün ortaya koymak, ekibin birbiriyle gerçekleştirmiş olduğu iletişimin kalitesine bağlıdır.

2-    Analitik Beceriler

İyi bir yazılım geliştirme uzmanı, ortaya çıkan problemlerle baş edebilmek için analitik becerilere sahip olmalıdır. Kişinin sahip olmak zorunda olduğu bu yetenek, orta seviyenin üzerinde olmalıdır. Karşılaşılabilecek sorunların zamanında teşhis edilmesi ve problemin ortadan kaldırılması, geliştiricinin sahip olduğu analitik becerilerin yoğunluğuna bağlı olarak değişir.

3-    Organize olma yetenekleri

Alınan projenin büyüklüğüne bağlı olarak zaman zaman karmaşık bir sürecin içerisine girilebilir. Böyle durumlardan hasar almadan çıkmak, beceri gerektiren bir durumdur. Yazılım tasarımcısı, karşılaştığı problemler karşısında zamanında organize olabilmeli ve engellerle başa çıkabilme yeteneğini konuşturmalıdır.

4-    Analitik düşünme ve fikir yürütebilme yeteneği

Program tasarımcısı, elindeki projeye tam teşekküllü olarak inceleyerek doğru şekilde analiz etmek zorundadır. Program içerisindeki mevcut hatalar ortaya çıkarılarak her zaman en iyi çözüm aranır. Gerçekleştirilen çözümler, projenin hedeflerine uygun olmalıdır. Bununla beraber müşterinin tasarımcıdan istemiş olduğu yenilikler göz önüne alınarak hedef noktası belirlenir.

5-    Zihinsel olarak farkında olma becerisi

Tasarımcının sahip olması gereken bir başka özellik zihinsel farkındalıktır. Aniden gerçekleşen ve başa çıkılması gereken durumlarda tasarımcı, zihinsel farkındalık özelliğini ortaya koymalıdır. Bu özellik sayesinde duygusal kontrol sürdürülebilir olmakta ve kişi iş birliği içerisinde ekip ile beraber çalışmaktadır.

Yazılımcılarda bulunması gereken bu özellik, teknik ve sosyal konularda karşılaşılan sorunların sağlıklı bir şekilde zamanında çözümlenmesini sağlar.

Nasıl Yazılım Geliştirici Olunur? İyi Bir Yazılım Geliştirme Uzmanı Olabilir Miyim?

Kariyer fikirleri arasında en çok tercih edilen alanlar arasında yer alan yazılım geliştiricisi olabilmek için gerçekleştirmeniz gereken birtakım işlemler bulunmaktadır. Yazımızın devamında bu işlemlerden bahsedeceğiz.

Ancak şunu belirtmeliyiz ki yazılım tasarlama konusunda herkesin uygulayabileceği kesin bilgiler içeren doğru bir rehber bulunmamaktadır. Yapılması gereken, belirli alanlarda bilgi sahibi olarak kişinin kendisine özgü bir yol çizmesidir. Bu noktada sağlıklı adımlar atabilmek için izlenebilecek birkaç yol aşağıda sıralanmıştır:

1-    Gelişim yolunu zamanında seçin

Yazılım tasarlama konusunda başarılı olabilmek için gelişim yolunu tercih etmek başlangıç aşamasında biraz karmaşık gelebilir. Ancak gerçekleştirilen her seferin tek bir adım ile başladığını bilmek, motive olmak açısından akılla tutulmalıdır. Teknoloji pazarının bu denli gelişmiş olduğu bir ortamda araştırma yapılabilecek sektörler sayısı da yazılım tasarlama konusunda kendinize başlangıç seviyesi belirleyebilirsiniz.

2-    Alanınızla İlgili Sertifikalar Alın

Yazılım geliştirme alanında çeşitli firmalarla çalışabilmek için iyi bir etikete sahip olmak gereklidir. Çok iş sektöründe şirketler, aradıkları elemanı bulabilmek için CV’lerin doluluk oranlarına göz atarlar. Bu durum, yazılım geliştirme alanı içinde geçerlidir. Dolayısıyla yeteneklerimizi ileri seviyeye taşıyabilmek için bazı sertifika programlarını tamamlamamız gerekecektir. Bu sayede hedeflemiş olduğumuz kariyer fikirlerine bir adım daha yaklaşmış oluruz. Uygulama geliştirme üzerine sertifika alan bir programcı, aşağıda sıralamış olduğumuz kariyer seçenekleri üzerinde kendisine iş bulabilir:

  • Mobil uygulama tasarımcısı olma
  • Yazılım uygulama uzmanı
  • Web programı analizi yapabilme
  • Akıllı telefonlarla yazılım gerçekleştirme
  • Veri analizi yapabilme
  • Mobil cihaz geliştirme işlemlerini tamamlama
  • Video oyunları tasarlama

3-    İş başvurularında bulunun

Yazılım işlemlerinde son aşama iş başvurusunda bulunmaktır. Bu konuda güncel ilanları takip ederek açılan pozisyonlarda kendinize yer bulmayı deneyebilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirmeden önce işveren kişi veya firmalarla iletişime geçmek daha iyi bir sonuç verebilir. İstedikleri özellikleri öğrenerek buna uygun bir başvuru ile bir adım öne çıkabilirsiniz.

Yazılım alanında iş ararken sosyal medya platformlarını kullanmayı ihmal etmeyin. Bu konuda LinkedIn benzerlerine oranla bir adım öne çıkmaktadır. Geçmişinizde yeteneklerinize uygun bir uygulama veya program geliştirmeyi başardıysanız, CV’niz içerisinde bu özelliği mutlaka geçin. Bu durum, sizin için iyi bir etiket olacaktır.

ekishaberleri

10 yıllık teknoloji ve internet üzerine olan bilgi birikimimle özgün yazılar hazırlamaya gayret ediyorum. Ziyaretçiler için faydalı olabilecek içerikler hazırlamak en büyük hedefim. Özellikle android uygulamala rv ekullanım alanlarını inceleyerek içerikler üretmeye çalışmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu