Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşları 2023 

Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşları, özellikle laboratuvar gibi arka planda araştırma yaparak çalışmak isteyenlerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Yazımızın bu bölümünde tıbbi laboratuvar teknikeri devlet maaşları, özel sektör maaşları ve laboratuvar tekniker maaşları adı altında detaylı bilgiler aktarmaya çalışacağız.

Maaş konusuna geçmeden önce bu bölümün ne anlama geldiği ve ne üzerine çalıştığı hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım.

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Nedir ve Ne İş Yapar?

Pek çok kişinin sıklıkla kullandığı hastanelerde doktor ve hemşireler kadar ön planda olmayan ancak arka planda çok önemli işler yapan birtakım meslek grupları bulunur. Bu meslek gruplarından bir tanesi de tıbbi laboratuvar teknikerlerdir.

Tıp alanında çalışan tekniker meslek grubu, belirtmiş olduğumuz gibi hastaların çok bildiği bir bölümde yer almazlar. Ancak pek çok hastalığın çözümlenmesi gibi önemli görevlerde pozisyon alırlar.

 Örnek olarak, hastalık teşhisi için doktor talebi üzerine alınan kanların analiz etme ve tahlil sonuçlarına raporlama görevlerini gerçekleştiren çalışanlar tıbbi laboratuvar teknikeridir.

Görüleceği üzere söz konusu alanda çalışan kişilerin yapmış oldukları görev son derece önemlidir. Hastalıkların teşhis edilmesi, tahlil edilmesi ve sonuç olarak raporlanarak arşive kaldırılması işlemleri tekniker tarafından gerçekleştirilir.

 Nasıl Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Olunur?

Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşları - Nasıl Tıbbi Labaratuar Teknikeri Olunur?-
Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşları – Nasıl Tıbbi Labaratuvar Teknikeri Olunur?-

Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşlarına geçmeden önce, bu meslek dalına nasıl geçilir ve teknikerlerin çalışma saatleri hangi aralıktadır gibi soruların yanıtlarını vererek ardından maaş konusuna geçelim.

Tıbbi laboratuvar teknikeri olmak isteyen adayların öncelikle üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren tıbbi laboratuvar teknikerliği branşı olarak belirlenmiş ön lisans bölümlerine başarıyla bitirmeleri ve mezun olmaları gerekmektedir.

 Bölümü kazanan ve okuyan öğrenciler, eğitim süresi içerisinde Tıp bilgileri alanında Temel donanıma sahip olacaklardır. Görecekleri dersler arasında mikrobiyoloji, biyokimya, Patoloji, hematoloji, genetik, immünoloji, endokrin, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, Türk dili ve Atatürk ilkeleri, yabancı dil gibi dersler yer alır.

Ön lisans programının tıbbi laboratuvar teknikeri bölümünden mezun olan kişiler DGS yani dikey geçiş sınavına girerek hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri, biyoloji Moleküler biyoloji ve genetik, Biyo Mühendislik, Sağlık Yönetimi, Biyoteknoloji, Acil yardım ve Afet yönetimi Biyolojisi  gibi lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. 

Ön lisans programının Tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünden mezun olan bireyler tıbbi laboratuvar teknikeri unvanı ile özel sektörde başvurular yaparak çalışmaya başlayabilirler. Devlet kurumunda çalışmak isteyenler ise kamu personel sınavı olarak adlandırılan KPSS sınavına girmeli ve bu sınavda başarılı olarak atanmaları gerekmektedir.

İlgili Yazı: Endüstri Mühendisliği Maaşları

Nasıl tekniker olunduğu konusuna cevap verdikten sonra bu iş kolunun ne iş yaptığı konusuna da kısaca değinelim. Laboratuvar teknikeri, sağlık alanında başvuran kişilere hizmet veren ve önemli görevleri üstlenen bir sağlık personelidir. Aşağıda teknikerin ne iş yaptığı ile ilgili detaylı bilgiler maddeler halinde sıralanmıştır.

 •  Hasta olarak çalışmış olduğu laboratuvara başvuran kişileri hoşgörülü şekilde karşılayarak, 
 • Bu kişilerin numunelerine alır ve içeriğini analiz etmek üzere hazırlıklar yapılır,
 • Kan alma ünitesinde başvuru yapan kişilerin kan alma işlemini gerçekleştirirler,
 • Hasta kişilerden alınan numunelerin Sınıflandırmasını yaparlar,
 • Numunelere kaybolmayacak ve bozulmayacak şekilde muhafaza ederler,
 • Hastanın durumuna göre klinik örnekleri alınır,
 • Bazen numunelerin reddi gerekebilir. Böyle durumlarda yeni numune talebinde bulunulur ve konu ile ilgili doktora bilgi verilmesi gerekir,
 • Laboratuvarda yer alan ve düzenli olarak kullanılması gereken araçların günlük kontrollerine gerçekleştirir,
 • Kullanılan laboratuvar düzeneklerinin kalibrasyon ayarlarını gerçekleştirir,
 • Benzer şekilde laboratuvar düzeneklerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu gerçekleştirir,
 • Laboratuvarda bulunan aletleri kullanarak doktor tarafından Talep edilen analizleri gerçekleştirir, analizler sonucunda ortaya çıkan sonuçları rapor halinde onaya sunar.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar Oldu?

2023’ün sonlarına yaklaştığımız şu günlerde tıbbi laboratuvar maaş 2023 yılında ne kadar oldu konulara gelecek zam ile beraber merak konusu olmaktadır.

Diğer yandan teknikerlerin kazanmış oldukları ücretlerin özel sektör ve kamuda nasıl bir değişiklik gösterdiği de öğrenilmek istenmektedir.

Bu konularda araştırmalar yapanlar yalnızca mesleğin içerisinde olanlar veya girmek isteyenler değildir. Genel araştırma yapanlar da kıyaslama yapmak amacıyla laboratuvar teknikeri maaşlarını öğrenmek istiyorlar.

Bu kişiler, bilgiye ulaşabilmenin iki yolunun olduğunu düşünerek varsa çevresindeki teknikerlere danışarak, ulaşamadığı durumlarda ise internetten araştırma yaparak söz konusu bilgiye ulaşmayı amaçlamaktadırlar.

Tıbbi laboratuvar teknikeri 2023 yılı temmuz ayı zammı ile birlikte ortalama olarak 16.000 TL bandında maaş almaktadır. Ancak bu ücret mevcut değişkenleri düşünerek 22.000 TL’ye kadar yükselebileceği öngörülmekte. Bu değişkenlerin meslekteki geçirilen süre, çocuk sayısı, evli olma gibi etkenlerden oluştuğunu belirtelim.

Diğer yandan mesleğe yeni girmiş bir teknikerin 13.000 TL bandında bir ücretle mesleğe başladığını yaptığımız araştırmalardan görebiliyoruz. 

Tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünden mezun olan kişiler nerelerde çalışabilir?

Laboratuvar tekerleği bölümünden mezun olan kişiler devlet kurumlarında çalışabildiği gibi aynı zamanda özel sektöre bağlı olarak da görev yapabilirler. Tıbbi laboratuvar mezunları iş imkânı olarak aşağıdaki alanlarda görev yapmaktadırlar.

 •  Özel hastaneler
 • Devlet hastaneleri
 • Üniversite hastaneleri 
 • Hıfzıssıhha Enstitüleri
 • Tıp fakülteleri
 • Özel laboratuvarlar

Teknikerlerin çalışma ortamları nasıldır?

Tıbbi Labaratuvar Teknikeri Maaşları-Teknikerlerin çalışma ortamları nasıldır?
Tıbbi Labaratuvar Teknikeri Maaşları-Teknikerlerin çalışma ortamları nasıldır?

 Bilineceği üzere bazı meslekler herkesin yapısına uygun olmayabilir. Bu sebepler laboratuvar teknikeri olmak istiyorsanız Öncelikle bu alanda çalışan kişilerin ne iş yaptığını bilerek kendinizle kıyaslama yapmalısınız.

Laboratuvar teknikerliği bölümünden mezun olan kişiler aşağıda belirteceğimiz ortamlarla karşılaşacaklardır. Dolayısıyla belirtilen bu ortamların size uygun olmadığını düşünüyorsanız bölüm seçimi yaparken bu şartları göz önünde bulundurun.

Mezun olan adayların çoğu görev yeri olarak sağlık kuruluşlarına tercih edeceklerdir. Bu tür yerlerin çalışma ortamları ilaç kokmakta ve zaman zaman temizliğe ihtiyaç duymaktadır. İlaç kokusuna çeşitli kimyevi maddeler de eşlik edebilir.

Tekniker görev yaparken günün çoğunluğuna oturarak geçirmektedir. Dolayısıyla oturuma ile ilgili fiziki bir problem yaşıyorsanız bu sektör çalışma açısından sizi zorlayacaktır. Bununla beraber tekniker, kan, idrar ve bunlar gibi numuneler ile doğrudan temas halinde bulunur. Hastalarla ve hastaya eşlik eden yakınlarıyla ikili ilişkilerde bulunmak zorunda kalır.

Meslekte çalışan görevliler bazı durumlarda tek başına çalışırken, zaman zamanda ekip halinde görev yapar. Dolayısıyla bu görevi yapacak kişilerin ekip çalışmasına uyumlu personel olması önemlidir. 

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Kaç Para Maaş Alırlar?

2023 yılında temmuz ayında yapılan son zamla birlikte teknikerlerin ortalama ücretleri 13.000 TL ile 22.000 TL aralığındadır.

Tıbbi Laboratuvarda Çalışan Teknikerler Ne İş Yaparlar?

Laboratuvarda görev yapan bu kişiler en genel tabir ile sağlık personeline yardımcı olmaktadırlar. Hastaların kan,, doku idrar gibi örneklerine alarak toplar, gerekli testlerin yapılmasını sağlar ve sonuçlarını raporlarlar.

Bunların dışında laboratuvarda yer alan araç ve gereçlerin kalibrasyonları, temizliklere ve güvenliğe yine teknikerlerin sorumluluğundadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikerlerinin Maaşlarını Belirleyen Etkenler Nelerdir?

Teknikerlerin maaşları, çok sayıda değişkene bağlı olarak belirlenmektedir. Bunlar arasında söz konusu çalışanın deneyimi, sahip olduğu eğitim düzeyi, çalıştığı yer ve Kurumu gibi etkenler başlıca değişkenler arasındadır.

 Uzman ve deneyim sahibi teknikerler Diğerlerine oranla daha yüksek maaşla çalışmaktadırlar. Benzer şekilde yeni mezun ve deneyim konusunda yeterli olmayan kişiler ise uzman bireylere göre daha az maaş almaktadırlar.

Laboratuvar Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gereklidir?

Tekniker olabilmek için, üniversitelerin ön lisans programı olarak tanımlanmış meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Okulun bu bölümünde özellikle laboratuvarda testlerin nasıl yapılacağı, alınan örneklerin analizlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği ve laboratuvarın güvenliğinin nasıl sağlanacağı konularında bilgiler öğretilir.

 

 

ekishaberleri

10 yıllık teknoloji ve internet üzerine olan bilgi birikimimle özgün yazılar hazırlamaya gayret ediyorum. Ziyaretçiler için faydalı olabilecek içerikler hazırlamak en büyük hedefim. Özellikle android uygulamala rv ekullanım alanlarını inceleyerek içerikler üretmeye çalışmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu