Misyon Nedir? – Vizyon Nedir? (2024)

Misyon nedir artık hemen her yerde duyduğumuz bir sorudur. Misyon nedir sorusunu en basit tanımla açıklamak gerekirse Fransızca ‘Mission‘ kelimesinden türemiş olup ‘Görev’ anlamına gelmektedir. Makalemizde misyon nedir, vizyon nedir, misyon ve vizyon arasında ki farklar ve benzerlilikler nelerdir, misyon ve vizyon çeşitleri nelerdir gibi soruların cevapları üzerine bilgiler aktaracağız. Yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz.

Misyonun yukarıdaki tanımı dışında farklı ifade ediliş şekilleri de bulunmakta. Diğer bir değişle misyon nedir sorusuna verilebilecek bir başka güzel cevap bir olay ve olgu içerisinde amaç olarak tanımlanabilmektedir.

Örneğin farklı sektörlerdeki firmaların müşterilere karşı hizmet amaçlarını anlatmak için kullandıkları her önemli bilgi misyon olarak adlandırılmaktadır. Genelde bunun sonrasında bireyler misyon ve vizyon nedir sorusunu yöneltmektedir.

Anket doldurarak para kazanma işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

Misyon ve Vizyon Birbiri ile Karıştırılıyor!

Bu 2 terim birbirine oldukça karıştırılmakta olsa da birbirlerinden tamamen farklı 2 anlam içermektedir. 2 ayrı anlama sahip olmalarına rağmen misyon ve vizyon nedir sorusu birbirinden ayrı asla düşünülemez. Yani misyon ve vizyon birbirini tamamlamakta olan iki kavramdır. Şimdi gelin birlikte vizyon ve misyon nedir sorusunun vizyon kısmını cevaplandıralım. Gerçek anlamda misyon nedir?

Misyon nedir? Vizyon Nedir? Benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

Vizyon Nedir?

Misyon nedir sorusuna kısa bir giriş sonrası vizyon nedir neyi ifade eder bunu açıklayalım. Yazımızın devamında tekrar Misyon’dan bahsederek detaylandırmaya çalışacağız. Şu durumda Vizyon nedir bu konu üzerinde durarak devam edelim.

Vizyon, en basit tanımıyla herhangi bir kuruluş, kurum ya da bir işletmenin; geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi vermesi olarak tanımlanabilmektedir.

Peki bir cümlenin vizyonu yansıttığını nasıl anlarız? Genelde firmaların sıklıkla bahsettikleri vizyonumuz şunlardan ibaret kavramını nasıl içselleştirebiliriz? En basit haliyle “Amacımız nedir?” sorusunun yanıtladığı bölüme vizyon denebilir.

Ne iş yapabilirim? diye düşünüyorsanız en yeni öneriler için mutlaka yazımızı okuyun

Misyon ve vizyon nedir sorusunun vizyon bölümü de bu şekilde tanımlanmaktadır. Vizyon ve misyon nedir dendiğinde akla çeşitli kavramlar gelmektedir. Bu yüzden öncelikli olarak amacı kurumsal kimlik oluşturmak olan firmaların her 2 kavrama da önem vermeleri gayet normaldir. İlk olarak ülkemizde adı bilinen firmaların vizyon örneklerine bir göz atalım;

Vizyon Örnekleri

 • Sabancı Holding tarafından açıklanan vizyon yol haritasına göre: Farklılıklar oluşturmak ve sürekli üstünlükler sağlamak vizyon hedefleri arasında,
 • Opet vizyon hedefi: Sektörde, Türkiye’de en önde olmak ve akaryakıt konusunda bir numara olmak,
 • Garanti Bankası vizyon hedefi: Avrupa’da en iyi bankalar arasına girmek,
 • Kahve Dünyası vizyon hedefi: Ürünlerinin kalitesini arttırmak, kaliteyi öne çıkarmak ve sektörde en üst sıralarda olmak,
 • Ford Otosan vizyon hedefi: Türkiye’nin değişilmez, vazgeçilmezlerinden olmak,

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde misyon ve vizyon nedir kavramları açıkça ve en basit tanımıyla anlaşılmaktadır. Vizyon misyon nedir sorusunun cevabı olarak firmalar yukarıda amaçlarını yani ulaşmak istedikleri hedefleri koymaktadır. Vizyon görüldüğü üzere firmaların gelecekte ulaşmak istedikleri uç noktadır.

Buradaki örneklerde Medipol Hastanesi üzerinden gidecek olursak hastanede müşteri memnuniyetini %100 sağlayabilmek maalesef çok zordur. Yani insanlar hastanenin suç olsun olmasın bazı durumlarda her zaman şikâyet edeceklerdir.

Ancak hastane bu şekilde bir vizyon belirlememiş kendisine ulaşması en güç olan hatta imkansız olan noktayı vizyon olarak belirlemiştir. Misyon ve vizyon nedir sorularının bir kavramı olarak şimdi de gelin birlikte misyon örneklerine göz atalım.

Misyon Örnekleri

 • Opet misyon hedefleri arasında: Yürüttükleri alanda kişilere ve toplumun tümüne saygılı, hukuk sistemine, emniyetle ilgili kurallara, sağlık sistemine, ekonomik düzene ve ahlaki değerlere bağlı, çalışmakta olan elemanları ile beraber ve ortağı olan hissedarlarının kendilerinden beklentilerini en düzeyde karşılamak,
 • Garanti Bankası misyon hedefi: Gösterdikleri etkinlikler, sahip olduğu örgütsel yapının çalışma verimi, ile müşterilerine, çalışan personeline ve toplumun tümüne sağladığı katkıyı düzenli olarak arttırmak,
 • Kahve Dünyası misyon hedefi: Kaliteyi doğru şekilde tespit etmek, kalite ve fiyat dengesini kurmak, ürün yelpazesini aynı oranda genişletmek ve bu konuda müşterilerinin beklentilerini karşılamak.
 • Sabancı Holding misyon hedefi: Devam ettirilebilen rekabet ortamını oluşturmak, ’Stratejik portföyü’’ ile hissedarlarına kazandırmak,
 • Medipol Hastanesi misyon hedefi: Toplumun en değerli hazinesi olan sağlığa, modern, çağdaş kurallara, kalite anlayışı içinde toplumun değerlerine saygılı hizmet anlayışı sunmak.

Burada da görüldüğü üzere misyon nedir kavramı en açık şekilde tanımlanmakta ve hatta örneklenmektedir.

Misyon nedir kavramı uzun uzadıysa saatlerce açıklanabilir ancak yukarıdaki örnekler bize birer cümle ile bu kavramı kolayca hafızamızda yer edecek hale getirmektedir. Misyon ve vizyon nedir dendiğinde akla gelen bu büyük firmalar kendileriyle ilgili izlenimleri de bu doğrultuda yönlendirmektedirler.

Youtube kazanç hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? Youtube’den nasıl para kazanılır? Hemen okuyun ve youtube üzerinden kazanmaya başlayın!

Firmalar hem vizyon hem de misyon seçerek üstün körü hareket etmemekte bunun yerine daha teorik çalışmalarla belirlemeler yapmaktadır. Profesyonel yardım alarak misyon ve vizyon belirlenmesi bu işin ne denli önemli olduğunu da kanıtlar niteliktedir. İyi bir vizyon ve iyi bir misyon seçmek için nelere dikkat edilmeli?

İyi Bir Misyon Nasıl Seçilir?

Misyon nedir sorusunu sizler için en basit haliyle anlatmaya çalıştık. En az misyon nedir sorusu kadar önemli olan bir şey daha varsa o da iyi bir misyonun nasıl seçileceğidir. Seçilecek olan misyonun öncelikle basit, net ve kolay anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.

Her ne kadar güzel dursa da karmaşık ve kimsenin anlayamayacağı bir metin oldukça hatalı bir misyon seçimi olacaktır. Abartılı bir anlatım biçimi yerine daha anlaşılır ve bir çırpıda okunabilecek cümleler seçmek misyon nedir ve nasıl seçilmelidir sorularının en etkili cevabıdır.

Misyon ve vizyon nedir kadar vizyonun nasıl seçileceği de önem arz etmektedir. Çünkü bu 2 kavramdan biri dahi beklenen etkiyi bırakamazsa firma o alanda başarıyı yakalayamamakta ve beklenen büyüme ivmesinden uzak kalmaktadır. Vizyon misyon nedirden sonra şimdi de iyi bir vizyonun nasıl seçileceği hakkında ipuçları verelim.

İyi Bir Vizyon Nasıl Seçilir?

Vizyon ve misyon nedir sorusundan sonra iyi bir vizyon seçmek için dikkat edilmesi gerekenler çok zor değildir. Ancak uygulanması elzemdir yani gereklidir.

Firmalar vizyonu gelecek için belirlenmiş olan hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmektedir. Yani bu hedefler doğrultusunda vizyonları daima büyümek, ileriye gitmek ya da müşterileri memnun etmek üzerine kuruludur. Burada vizyon ve misyon nedir diye soracak olanlara verilecek ilk tavsiye tanımalarının genellikle çok uzun olmaması ve kolay anlaşılır olması yönünde olacaktır.

Çünkü okunduğunda anlaşılmayan ya da başı okunan cümlenin sonunda okuyanın beyninde bir şey canlandırmayan cümleler yok olmaya ve belleklerden silinmeye mahkûmdur. Misyon ve vizyon nedir başlığı altında iyi bir vizyon teşvik edici ve destekleyici olma yönünde de bir hayli başarılı olmalıdır.

Misyon ve vizyon nedir sorularına kurumsal olarak yaptığımız incelemeler neticesinde az çok fikir sahibi olduk. Peki, bir bireyin vizyon sahibi olması ya da bir bireyin vizyonu olması kavramları ne anlama gelmektedir? Bireysel misyon nedir? Bireysel vizyon nedir?

Bireysel Vizyon ve Misyon Nedir?

Vizyon misyon nedir sorusu sorulduğunda kişilerin aklına hep kurumsal firmalar ya da büyük fabrikalar gelmektedir. Bu kısmen doğrudur ancak günlük hayatımızda da vizyonlu insan ya da vizyonsuz insan tabirlerini duyarız.

Bizler yazımızın devamında misyon ve vizyon nedir kavramlarını hem kurumsal firmalar için hem de bireyler için inceleyeceğiz. Kurumsal firmaların vizyonları ve misyonları ne doğrultuda sağlam olursa atacakları adımlarda o derece sağlam olur.

Büyümeleri, kendilerini ölçeklendirilmeleri ve geleceğe taşıyabilmeleri hedefledikleri bu vizyon sayesinde olur. misyon ise hedeflenen amaca ulaşmak için firmanın kendine belirlemiş olduğu görevler bütünüdür.

Ancak bireyin bu tarz geleceğe dönük -mesela 200 yıl sonrası için- bir planı olamayacağından vizyonu ve misyonumu bazı sınırlamalara tabi tutulmaktadır. Her şeye rağmen vizyon sahibi insan hedefleri olan, bu doğrultuda çalışan ve asla çabalamaktan pes etmeyen bireydir.

Vizyon sahibi olmayan insan nasıl olur?

Misyon ve vizyon nedir sorusunun bir alt başlığı olarak değerlendirebileceğimiz vizyonsuz bir insanda ne gibi eksiklikler olur kısmına da değinecek olursak bu birey ilk olarak ileriye dönük düşüncelere asla sahip olamaz.

Genel bir çıkarımla geçmişe bakmadan yalnızca geleceğe odaklanan, değer katarak ilerlemekten mahrum olan, bakış açısı seçeneği olmayan her birey vizyon bakımından kendini geliştirmelidir. Örneğin 2022 yılında kodlamanın ilerleyen yılların mesleği olacağını öngöremeyen ya da internet sitelerinin yakında kullanılmayacağını savunan bir birey çok not vizyon sahibi olmayan bir insandır.

Ya da e ticaretin zamanla biteceğini ya da kağıt paranın milyonlarca yıl sonra bile kullanılacağını düşünen birinin vizyonu oldukça dardır. Misyon nedir sorusuna bu bağlamda bakıldığında gelişen teknolojiye kendini de adepte eden ve örneğin yakın zamanda kripto paraların her yerde geçeceğini ya da Metaserve’den arsaların kapışılacağını düşünen biri diğerine göre daha vizyonlu olarak değerlendirilebilir.

Görüldüğü üzere şirketlerin ve firmaların misyon nedir sorusuna cevapları farklı iken birey bazında incelendiğinde karşılaşılan cevaplar son derece farklı olabilmektedir.

Bireysel Vizyon nedir?

Misyon ve vizyon nedir sorusunun altında bireysel vizyon kavramını incelediğimizde en basit tanımıyla karşımıza gelecekle ilgili ne istediğini, nerede olmak ve ne yapmak istediğini hedeflemek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Firmaların vizyonları gelecek 100 yıla hatta 200 yıla yönelik olabilirken bireysel vizyon daha kısa ölçekli olmaktadır. Örneğin; 18 yaşında bir üniversite öğrencisinin “ 30 yıl sonra kendimi Silikon Vadisi’nde yazılım yaparken bulacağım” demesi bir vizyon örneğidir. Bu birey çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirecek ve onun için hem misyon nedir hem de vizyon nedir sorusu bu bağlamda vücut bulacaktır.

Belki bu kişi 30 yaşına geldiğinde Silikon Vadisi’ne kabul edilmese bile Türkiye’de en önemli teknolojilerinden birinde kilit rol oynayacak bir personel olacaktır. Vizyon sahibi bir kişi hayal kurar ve çalışmaları neticesinde mutlaka bir yerlerde kendisine yer edinir.

Misyon ve vizyon nedir sorularını kendisine hiç sormamış, mezun olunca düşünürüz mantığında olan ve teknoloji ile ilgili hiçbir gelişmeyi takip etmeyen ya da hayatı sosyal medyada takılmaktan ibaret olan bireyler ise diğerlerine göre maalesef biraz daha sönük bir hayat yaşamaktadır.

Kaliteli bir yaşam sürmek isteyen kişinin mutlaka ama mutlaka kendisine misyon nedir? Misyon ve vizyon nedir? Gibi soruları sorması gerekmektedir. Misyon ve vizyon nedir sorusunu sizler için en basit tanımıyla anlatmaya çalıştık. Şimdi de gelin bu 2 kavram arasındaki farkları kısaca inceleyelim.

Vizyon ve Misyon Farkları Nelerdir?

 1. Misyon nedir diyecek olursak; Misyon mevcut pozisyonu, vizyon ise geleceği ifade etmektedir.
 2. Vizyonu olan firmalar alanlarında uzun vadede kalmayı isteyen, bunun için geleceğe dönük planlar yapan firmalarken misyon bu amaca ulaşmak için yapılması gereken görevler bütünüdür.
 3. İyi bir şekilde tanımlanmış vizyon çalışanı motive ederken misyon daha uzun vadeli bir kavram olduğundan etkisi diğerine nazaran daha azdır.
 4. Misyon, her gün en iyi biçimde yapılacak iş iken vizyon misyon çerçevesinde çalışmanın sürekliliğinin sağlanması durumunda elde edilecek sonuçtur.
 5. Misyon ve vizyon nedir sorusuna cevap olarak misyon; günlük görev, vizyon sonuçtur.
 6. Misyon halihazırdaki durum ve amaç anlamlarını ifade ederken vizyon bu bağlamın biraz daha dışına çıkarak gelecek için belirlenmiş hedeflere ulaşmak amacıyla hazırlanmış bir kılavuz olarak akıllara gelmektedir.
 7. Misyon kısa vadeli fikirler bütünü iken vizyon geleceğe yönelik amaçların bir listesi olması sebebiyle daha uzun vadelidir.
 8. Misyon daha değişken bir yapıya sahipken vizyon diğer kavrama göre daha durağandır.
 9.  Vizyon uzun vadeli hedeflerle ilgili olduğundan misyona göre çok daha az değişkenlik göstermektedir.
 10. Vizyon daha kısa cümlelerle kurulurken misyon daha uzun ve ayrıntılı kelimelerle bezenmiştir.

Vizyon ve Misyon Benzerlikleri Nelerdir?

 1. Her 2 kavram da firmayı daha ileriye götürmeye çabalamaktadır.
 2. Birey için düşünüldüğünde ise aynı şekilde tıpkı firmalar nazarında olduğu gibi bireyi de diğerlerinden bir adım öne çıkaracak olan düşünceler bütünüdür.
 3. Her 2 kavram da oluşturulurken çok uzun ve detaylı olması tavsiye edilmemektedir.
 4. Her 2 kavramın da okuyanı sıkmaması ve kelimelerin içinde anlam kargaşası yaşamaması önemlidir
 5. Misyon ve vizyon nedir kavramları için içerikler o işin yürümesi ve ilerlemesi için emek veren herkesin kolayca hatırlayabileceği tipte hazırlanarak ekstra bir çaba gösterilmeden anlaşılmalıdır.
 6. 2 kavramın da teşvik edici etkisinin olduğu bilinmektedir.
 7. Çalışanların iş yerinin hedeflerinin farkında olarak işlerini bu doğrultuda yapmaları ve firmanın geleceğe dönük hedeflerine ulaşmasını için çabalamaları hem misyon hem de vizyon kavramı için olmazsa olmazdır.

ekishaberleri

10 yıllık teknoloji ve internet üzerine olan bilgi birikimimle özgün yazılar hazırlamaya gayret ediyorum. Ziyaretçiler için faydalı olabilecek içerikler hazırlamak en büyük hedefim. Özellikle android uygulamala rv ekullanım alanlarını inceleyerek içerikler üretmeye çalışmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu