İnovasyon Nedir? En Başarılı İnovasyon Örnekleri 2023

İnovasyon ve İnovasyon örnekleri, yeni bir fikir ortaya atmak ya da yeni bir şeyi düşünmek, üretkenlik olarak tanımlanır.

Bu şekilde düşünülen yeni bir fikrin hayata geçirilmesine ise inovasyon adı verilmektedir. İnovasyon örnekleri hayatı kolaylaştırmaya yarayan icadları oluşturur.

İnovasyon ve inovasyon örnekleri; yaşantı boyunca herhangi bir ihtiyacın ya da fırsatın keşfedilmesiyle birlikte başlar yeni yaklaşım, süreç ve geliştirmelerle sonuçlandırılır.

İnovasyon Nedir Ve Nereden Gelmiştir?

Son zamanlarda hayatın birçok aşamasında da karşımıza çıkan bu terim, yenilemek anlamına gelen İnnovare (Latince) fiilinden türetilmiştir.

İnovasyon kelimesinin özü geçmişten günümüze dek korunmuştur. En genel tanım ile de herhangi bir hizmetin bir şeyini iyileştirmeye ya da değiştirmeye denilmektedir.

Peki inovasyon neden bu kadar büyük bir önem taşıyor? Güncel inovasyon örnekleri nelerdir? Merak edenler için işte detaylar…

a- İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon, son zamanlarda insan yaşamında çok büyük bir öneme sahip olmuştur. Özellikle de işletmeler arasındaki zorlu rekabette bir adım öne geçebilmenin iki yöntemi bulunuyor.

Bunlardan biri fiyat açısından avantajlı alternatifler oluşturmak iken bir diğeri ise farklılaşmaya özen göstermektir. İşte bu özelliklere sahip olmak için inovasyon örneklerine hakim olmak gerekmektedir.

Her iki yöntemde de yenilik söz konusu olduğundan inovasyon da konuya dahil olacaktır. Çünkü işletmelerin fiyat açısından avantajlı alternatifler üretebilmesi yenilikli ve oldukça da verimli bir süreç geliştirmelerini gerekli kılar. Yani süreç iyileştirmesi ve maliyet açısından bazı iyileştirmelerin yapılması gerekir.

Bu anlamda inovasyon örnekleri incelenerek, daha önceden geliştirilmiş fikirler de baz alınarak başarılı farklılık yaratılabilecektir.

Oyun oynayarak para kazanmak ister misiniz? Hemen yazımızı okuyun!

b- İnovasyon Örnekleri Nasıl Yapılır?

İnovasyon örnekleri geliştirmenin ve yapmanın birbirinden farklı yöntem ve teknikleri bulunmaktadır. Söz konusu tekniklerin uygulanmasına en önemli noktayı inovasyon yönetim ekibi oluşturur. Burada ekip önemli bir parçanın temel taşıdır.

Ekip ne kadar güçlü ve yeniliklere açık ise geliştirilen inovasyon çalışmasının başarıya ulaşma şansı da o denli yüksek olacaktır. Peki inovasyon nasıl yapılır? İnovasyon yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Öncelikle inovasyon yaparken belirli bir süreci en iyi şekilde yöneten ekibin yanı sıra dinamik bir çalışma performansı da gerekir. İnovasyona ulaşmak için izlenebilecek birbirinden farklı alternatifler bulunur. Ancak en geçerli inovasyon yolları;

 • Başka bir fikirden yola çıkarak, eksiklikleri keşfetmek ve yenilik yaratmak.
 • Müşteri ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu doğrultuda yenilik yapmak.
 • Müşteriyi yakın takibe alarak, ihtiyaçlarını doğru tespit etmek
 • Sürecin her bir aşamasını en doğru şekilde birleştirebilmek
 • Bazı özelliklerin devre dışı bırakarak, yeni özelliklere katmaya yönelik girişimde bulunmak
 • Planlı çalışmak
 • Etkili bir beyin fırtınası yapmak
 • Minimalize ve maximize etmeye özen göstermek.

Tüm bunların dışında inovasyonda başarıya ulaşabilmek için gereken diğer adımlar arasında iş birlikleri kurmak, bulunulan alanda olmayan malzemeleri temin etmek ve en önemlisi de yeniliklerin sunulmasına ve fikir edinilmesine önemli bir yeri olan sosyal medyayı aktif kullanmak yer almaktadır.

c- İnovasyon Türleri nelerdir?

İnovasyon örnekleri birbirinden farklı alt kategorilere dahil edilerek üretilmektedir. Yenilik faaliyetleri, yenilikçi işletme ya da firma gibi temel alınacak olan yenilik kavramlarının sistematik bir şekilde sürdürülmesi için bazı tekniklerin geliştirilmesi gerekir.

İnovasyon örnekleri sözlüğünde bunlar; ortak bir dil ve kavram birliği sağlayabilmek, bütüncül bilim ve teknoloji politikası geliştirmek, gerçekleştirilecek işletme içi uygulamalarda ise iş yeri organizasyonu veya dış ilişkiler kapsamında yeni olan ya da iyileştirilmiş bir ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yönetim sağlanması şeklinde sıralanır.

Reklam izleyerek para kazanma nasıl hayata geçirilir? Öğrenmek için yazımızı okuyun!

Ayrıca inovasyon örnekleri söz konusu olduğunda birbirinden farklı türlerden de söz etmek kaçınılmaz olacaktır. İnovasyon genel olarak; ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonel olmak üzere 4 farklı çeşitte ortaya konulur.

 • Ürün İnovasyonu:  Farklı olan ya da yeni bir ürün geliştirilerek, pazara sunulması aşamasına denir. Ürün inovasyonu boyunca yeni bir ürünün ortaya çıkması gerekmez. Var olan bir ürünün özelliklerini çok daha iyi bir şekilde geliştirmek ve farklılaştırmak da bu kapsamda yer alacaktır. Ürün inovasyonu örnekleri incelenerek de başarılı sonuçlar elde edilmesi mümkündür.
 • Hizmet İnovasyonu: İşletmelerin müşterilerine sunmuş olduğu bir hizmetin güncellenmesi ya da geliştirilmesine denilmektedir. Bunun dışında yeni bir hizmetin de ortaya konulması da bu durumu ifade eder. Mesela hastanede tahlil sonuçlarının e mail ile hastalara gönderilmesi gibi.
 • Pazarlama İnovasyonu: Pazarlama inovasyonu ise bir ürünün ya da buna benzer bir hizmetin farklı ve de özgün tasarımlar üretilerek ambalajlanmasına veya daha değişik pazarlama teknikleri geliştirilerek sunulmasına denir.
 • Organizasyonel İnovasyon: Bilindiği gibi inovasyon tek başına bir ürün veya hizmetin geliştirilmesi için kullanılmaz. Bunun dışında rekabete karşı uyum sağlamak ya da pazarda bulunan konumu koruyabilmek için yapılacak olan çalışma ve organizasyonunda da güncellenmesi gereklidir. Sıradan olmayan, uygulanabilir ve güncellenmiş olan çalışma sistemlerinin geliştirilmesi ise organizasyonel inovasyon olarak tanımlanmaktadır.

İnovasyon örnekleri hangi kapsamda yer alırsa alsın işletmeler açısından çok büyük faydalar ve avantajlar sunar. Özellikle de rekabetin çok fazla olduğu bir alanda ürün ya da hizmet pazarlaması gerçekleştiriliyorsa pazarlama inovasyon örnekleri bazı alınarak, yenilikçi bir tavır sergilenmesi son derece önemli olacaktır.

d- Sürekli İnovasyon Nedir?

Sürekli inovasyon, sürdürülebilir yenilenme anlamına gelir. Öyle ki sürdürülebilirlik bilindiği gibi yalnızca ekonomide değil aynı zamanda ekosistem üzerinden de son derece etkilidir. Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da inovasyonun sürdürülebilir olması içinse çevre koşulları ve ekolojik şartların da sürdürülebilir olması şarttır. Özellikle de son zamanlarda hızla gelişen sanayi ve teknolojik olanaklar, doğal kaynaklarımızın tükenmesi ve çevrenin de kirlenmesine sebebiyet vermektedir. Sürekli inovasyon örnekleri arasında;

 • Gündüz ışık depolama özelliği olan lambalar. Yani gündüz enerji depolayan lambaların gece kendiliğinden yanmasını sağlamak.
 • Elektrik üretebilen panjurlar.
 • Güneş enerjisi sistemleri
 • Rüzgar gülü ile enerji üretmek

Pazarlama inovasyonu örnekleri de detaylı olarak incelendiğinde sürdürülebilirlik son derece önemsenmiştir. Küresel ısınmanın da devreye girmesiyle birlikte, tüketim biçiminin sürdürülebilir olmadığı net olarak görülmüştür.

İnternetten para kazanma yolları ile nasıl para kazanılır? Öğrenmek için hemen okuyun

Sürdürülebilirlik tam manasıyla ekosistem, yeryüzü ve doğal kaynaklara duyarlı olan üretim modellerini geliştirmeyi kapsar. Sürdürülebilir inovasyon ise, tüm inovasyon çeşitleri arasında en sağlıklı olanın üretilmesi ve tüketilmesi anlamına gelir.

e- İnovasyon Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

İnovasyon yönetimi ve inovasyon örnekleri bilindiği gibi, sektör ya da firma ölçeğinden sıyrılarak, her daim tüm kuruluşların taşıması gereken yenilikleri kapsar. Yani yenilik geliştirme işlemleri bütünsel ve sistemsel olarak ele alınarak sürdürülmelidir.

Bu noktada inovasyon yönetiminin gerektirmiş olduğu bazı hususları baz alarak doğru adımlar atmakta fayda olacaktır. Öyle ki inovasyon yönetiminin önemine örnek verilecek olursa, hiç tahmin edilemeyen Covit 19 gibi bir virüsün dünyayı sarsması sonucunda hastaların bulaşma riski nedeniyle hastaneye gidememesi sebebinden yola çıkılarak hastanelerin inovatif bir süreç geliştirerek, ön muayeneleri online ortamdan yapmasıdır.

Böylece hastaların ön muayene ile hastalıklarına ya da rahatsız oldukları duruma müdahalede bulunularak, gecikmenin önüne geçilmiş ve kişilerin hem fiziksel anlamda hem de mental anlamda sağlıkları başarılı bir şekilde korunabilmiştir. Bu gibi inovasyon örnekleri, insan yaşamına doğruda etki eder. Yani önemi son derece büyük ve de ilgi çekicidir.

f- Başarılı İnovasyon Yönetiminin Önemi Nedir?

İnovasyon yönetiminde etkili olan birbirinden farklı faktörlerden söz etmek mümkündür. Ancak süreç boyunca en önemli kriteri, şirket içerisinde çalışan kişilerin yenilik sürecine dahil olmayı istemesi yani süreci sahiplenmesi olacaktır.

Bu noktada yeni bir ürün veya süreç söz konusu olduğundan alışılmış düzenin de dışına çıkılması gerekebilir. Yani çalışanların bu değişime adapte olması son derece önemli bir husus olacaktır. Bazı durumlarda yapılacak yenilikler konusunda üst, alt ya da orta kademe direnç gösteremeyebilirler. Özellikle de orta kademeye yer alanların alışılmış düzenden kopmaları bir nebze daha zor olabilir. Çünkü bu sınıfta yer alan personeller uzun yıllar boyunca edindikleri deneyim, bilgi ve metotların en doğru ve en verimli olduğuna inanmaktadırlar.

İnovasyon örnekleri incelenerek, yeni fikirlerin geliştirilmesinde direncin kırılması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra şirkette kariyerlerinin henüz başında olanlar ise genellikle trendlere çok daha kolay adapte olmaktadır. Aslına bakıldığında yapılan genelleme, her zaman doğruluk payına sahip değildir.

Bazı işletmelerde orta sınıf ya da üst sınıf personellerde yeniliklere açık bir bakış açısına sahip olabiliyor. Asıl önemli olan ise, yenilikler, değişimler ve yeni süreç ilk aşamada belirli bir grup tarafından benimsenmelidir. İlk aşamada çekirdek kadro oluşturulduktan sonra çalışmalara bu şekilde başlamak çok daha verimli olacaktır.

Akabinde yavaş yavaş diğer çalışanlar da ekibe dahil edilebilir. Sürecin hangi aşamasında olunursa olunsun gerçekçi hedefler koymak oldukça önemli bir konudur. Bu noktada ulaşılabilecek hedeflere doğrultusunda inovasyon fikirleri incelenerek iyi bir inovasyon yönetim grubu oluşturmak başarıya ulaşmanın en temel sırrı olacaktır.

İnovasyon Örnekleri – Ürün, Pazarlama, Hizmet, Organizasyonel TÜrler…

Günlük yaşamda her insanın karşısına sıklıkla çıkan birbirinden farklı yenilik yani vardır. Değişim çok önemli bir süreçtir. Bu nedenle değişim süreci de ne kadar başarılı ve dikkat çekici olursa işletmeler açısından da o kadar büyük avantaj oluşacaktır.

Bilindiği gibi insanlar değişime çok hızlı bir şekilde adapte olurlar. Bu nedenle kolay alışılan ya da hiç fark edilmeyen birçok inovasyon örneğinden söz etmek mümkündür. Gelin bunları hep birlikte inceleyelim…

Ürün İnovasyonuna Örnekler

Ürün inovasyonu bilindiği gibi farklı ya da yeni bir ürün geliştirilmesi ve pazara sunulması olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada yalnızca yeni ürünün ortaya çıkarılması şart değildir. Çünkü var olan bir ürünün yenileştirilmesi de ürün inovasyonu sürecine dahildir. Bu noktada ürün inovasyon örnekleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Dünyaca ünlü bir elektronik firmasının, son derece esnek ve küçük boyutlarda ekran türü geliştirerek satışa sunması.
 • Dünyanın en büyük pazarlarından biri de bilindiği gibi otomotiv sektörüdür. Bu sektörde ilk elektrikli araçların üretilerek satışa sunulması da iyi bir inovasyon örneğidir.
 • Uzun menzilli pillerin üretilerek, piyasaya sürülmesi,
 • Cep telefonu firmalarının, her yıl yeni bir sürüm geliştirmesi

Belirtilen tüm bu örnekler ürün inovasyon sürecine dahil edilebilmektedir. Çünkü söz konusu işlemler gerçekleştirilirken kullanıcılara yani potansiyel hedef kitleye benzersiz bir deneyim yaşatmak amaç edinilir. Bunun yanı sıra ürün inovasyonu sahip olunan materyallerin geliştirilmesi olarak da nitelendirilebilir. Hedef kitle geri bildirimleri alınarak, ürünü daha da geliştirmek esastır.

Pazarlama İnovasyonuna Örnekler

Pazarlama inovasyon örnekleri bilindiği gibi herhangi bir ürünün tasarlanmasında ya da paketlenmesinde ve hatta fiyat veya promosyonla alakalı diğer tüm hususlarda değişikliklerin geliştirilmesine verilen isimdir. Yani iyi bir pazarlama stratejisi geliştirmek en temel amaç olacaktır. Bu kapsamda pazarlama inovasyon örnekleri ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Ürün dağıtımı konusunda en iyi pazarlama inovasyon örnekleri şüphesiz ki franchising sisteminin uygulanması olacaktır. Bu sistem, doğrudan ya da perakende satışlar ve de ürün lisanslaması gibi birbirinden değerli stratejileri de içerir.
 • Pazarlama inovasyonuna verilebilecek en iyi örneklerden bir diğeri de arama motoru optimizasyonu olacaktır. Öyle ki SEO çalışmaları, otomatik içerik oluşturma platformunun kullanılarak yeniliklere ayak uydurulmasını kapsar. Bu anlamda işletme, kurum ya da herhangi biri ürün veya hizmeti pazarlayan kişilerin bir adım önüne geçmek kaçınılmaz olacaktır.

Pazarlama inovasyonunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Özellikle de pazarlama sürecini dijital hale getirmek isteyen şirketler, pazarlama otomasyonunu çok iyi kullanmaya özen göstermelidir.

Böylece şirketler satışlarını önemli oradan arttırabilecek iken, müşteri kitlesi tarafından da çok iyi tanınacaktır. Fakat bu noktada başarılı olabilmek adına firmaların da müşterilerini çok iyi tanıması şarttır.

Hizmet İnovasyonuna Örnekler

Ürün inovasyon örnekleri kadar hizmet inovasyon örnekleri de şirketler, firmalar veya herhangi bir ürünü ya da hizmeti pazarlayan kişiler açısından son derece önemli olacaktır. Hizmet inovasyon örnekleri bilindiği gibi işletmelerin müşterileri için hazırladığı herhangi bir hizmetin yenileştirilmesini ya da geliştirilmesini kapsar. Buna ek olarak ise yeni bir hizmetin sıfırdan geliştirilerek ortaya konması da yine bu kategoride yerini alır. Hizmet inovasyonuna örnek verilecek olursa;

 • Araç kullanım kılavuzları herkesin de bildiği gibi çok büyüktür. Otomotiv firmalarının sadece kılavuz yerine geçmeyen ayrıca da bir araba veya sürücüye yönelik hemen her şeyi izleyen özelleştirilmiş bir uygulama tasarlaması. Mesela bu ve bunun gibi hizmetler, müşterilere en iyisini sunma açısından en iyi örnek sayılır.
 • Bir gözlük firması, hedef kitlesinin yani potansiyel müşterilerinin kendilerine en uygun olan gözlüm modelini bulmasını sağlamak adına yüzlerinin 3B modelini oluşturmaya imkan yarayarak, en uygun gözlükleri bulan sanal bir deneyim sunması.

Hizmet inovasyon örneklerinde olduğu gibi diğer tüm inovasyon çeşitlerinde de başarılı olabilmek adına süreci çok iyi şekilde yönetmek ve ayrıca da süreç boyunca teknolojik imkanlardan da olabilecek en iyi seviyede faydalanmak şarttır. İnovasyon örnekleri bu şekilde çok daha başarılı bir düzeye taşınmış olacaktır.

Organizasyonel İnovasyona Örnekler

Organizasyonel inovasyon, müşterilerin memnuniyet derecelerini ölçmeye yönelik yeni araçların geliştirilmesini ya da maliyetleri düşürmek adına teslimat süreçlerinin iyileştirilmesini kapsayan bir süreci içerir. Organizasyonel inovasyona örnek vermek gerekirse;

 • Japon otomobil endüstrisinde kusursuzluğun yakalanmasına birbirinden farklı inovasyon teknikleri kullanılmıştır. Bunun en belirgin sebebi olarak keşfedilmiş temel özelliklerin ayrıca eş zamanlı olarak da mühendislik ve tam zamanında teslimat olan sade üretimidir.
 • Satış ve üretim süreçlerini entegre edebilmenin bir diğer temel amacı da siparişlere göre üretim sistemi uygulaması yapmaktır.

Organizasyonel inovasyon aslına bakıldığında üretilen herhangi bir ürünün ya da geliştirilen hizmetin hedef kitlede ne kadar memnuniyet uyandırdığının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak da yenilikler yapılmasını kapsar. Yani müşterilerin gereksinim duydukları yeniliklerin yapılması için zemin oluşturulmasına da denir. Bu nedenle ürün inovasyonu örnekleri kadar büyük önem taşır.

İnovasyon Örnekleri 2023- Birbirinden Güzel örnekler

1- Tekerlek

İnsanların hayatını dönem dönem değiştiren önemli icatlar olmuştur. Tekerlekte bu önemli icatlardan birisidir. Bu yönüyle de inovasyon örnekleri arasında yerini rahatlıkla alabiliyor.

Tekerleğin mucidinin kim olduğu yontma taş devirlerine kadar dayandığı için bilinmemektedir. Tarihsel süreç olarak yaklaşık milattan önce 6000-10000 yılları arasına girmektedir.

Günümüze kadar yapılan icatların pek çoğu tekerleğin icat edilmesiyle ortaya çıkmıştır diyebilmekteyiz. İşte tekerlek böylesine önemli bir inovasyon örneğidir.

Yapılan araştırmalar tekerleğin ulaşım aracı olarak kullanılmasını milattan önceki zamanlarda 4. Yüzyıl civarına denk geldiğini belirtmektedir. Ancak bu önemli inovasyon örneğinin hangi uygarlık tarafından bulunduğu muamma olarak kalmıştır.

Yapılan araştırmalar Sümerler, Avrupa Sakinleri, Maikop kültürünün üçünün de yakın zamanlarda tekerleği kullandığını ortaya çıkarmıştır. Diğer yandan tekerleğin biraz daha geliştirilerek günümüzdeki teknolojinin en basit halini oluşturan dingil aracılığıyla monte edilmesi halinin en eski örneklerinin Slovenya’da olduğunu ortaya çıkmıştır.

Modern tekerlek Ne zaman Ortaya Çıkmıştır?

İnovasyon örnekleri arasında önemli bir yere sahip olan tekerlek için modern anlamda dönüm noktası 18. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu yüzyılın sonlarında ağır silahların giderek ağırlaşması taşıma gereksinimini doğurmuş, bu durumun tahta tekerlekler ile olmayacağının anlaşılmasıyla metal tekerleklere geçilmiştir.

Günümüzde kullanılan modern otomobil tekerleklerinin ilk örnekleri bu zamanlarda ortaya çıkmıştır. 1800’lü yıllarda buharlı trenlerin ortaya çıkması ve raylar üzerinde daha dayanıklı tekerler ihtiyaç duyulması tekerleğin gelişimini olumlu yönde etkiledi.

2- Elektrik

Elektrik, bundan yıllar önce bulunmuş olsa da geniş bir perspektif ile bakıldığında hayatımızdaki olmazsa olmaz inovasyon örneklerindendir.

Birçok bilim insanının çeşitli araştırmalar yaptığı ve deneylerde bulunarak adeta yıllarını feda ettiği bu inovasyon, bulunduğu andan itibaren çeşitli tartışmalara da konu olmuştur. İnovasyon örnekleri arasında belki de en mükemmeli olan elektrik; kelime olarak Fransızcadan türemiştir. Bu sözcüğün Türkçe en anlamlısı ise ilginç bir kelime olan “çıngı”dır.

Ayrıca bu kelimeye Anadolu’da yaldırayık ve cereyan dendiği de bilinmektedir. Bu mükemmel inovasyonu bulan kişi ise 1752 yılında yaptığı deneylerle adından söz ettiren eski ABD başkanı Benjamin Franklin’dir.

İnovasyonun atası olarak tabir edilebilecek elektrik ile ilk aydınlatılan yer Fransa’nın Lyon şehrindeki Imperiale Caddesi’dir. Ancak asıl milat ve onun en önemli inovasyon örnekleri arasına girmesi ise 1882 yılında Thomas Edison öncülüğünde DC yani doğru akım nakli ile mümkün olmuştur.

Bu akımın öncüsünün her ne kadar Nikola Tesla olduğu ve Edison’un onun çizimlerini ve deneylerini çaldığı söylense de değişmez bir gerçek varsa o da bu icadın dünyanın en önemli inovasyon örneklerinden biri olduğudur.

3- İnternet İnovasyonu

Dünyanın seyrini değiştiren en önemli inovasyon örneklerinden bir tanesi de hiç şüphesiz internettir.

Başlangıçta sadece Amerikan ordusunun okyanus aşırı üslerinde haberleşmesi için bulunan ve geliştirilen bu icat, sonrasında tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu elzem bir gereksinim durumuna gelmiştir.

Özellikle 1990’lı yıllarda denemeleri yapılsa da onu en iyi inovasyon örnekleri arasına sokan yıllar 2005 ve sonrası olmuştur. Şu anki durumu düşündüğümüzde dünyanın en iyi inovasyonlarından olan internetsiz yaşamın neredeyse imkânsız olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak özellikle X ve Y kuşağı diye tabir edilen 1990 öncesi doğumlular internet olmadan yaşamanın ne olduğunu çok net hatırlayacaklardır.

Dünyanın en önemli inovasyonu nedir bilinmez ancak en önemli ilk 10 inovasyon örneklerini içeren bir liste hazırlansa internet bu listenin üst sıralarını zorlayacak en önemli aday olurdu. O yıllarda böyle bir teknolojiden insanlara bahsedilse saçmaladığı ve kendine gelmesi gerektiği söylenirdi.

O yüzden aklınıza esen inovasyon örnekleri çevreniz tarafından ne kadar saçma bulunsa da internet ve benzeri teknolojik oluşumları geliştirenlerin bu söylemlere kulak asmadan çalışmalarını var güçleriyle sürdürdüklerini unutmayın.

4- Bilgisayar

Dünyanın en önemli inovasyon örneklerinden bir diğeri de kesinlikle bilgisayardır. Bilgisayarın nasıl bir inovasyon modeli olduğu ve hayatımızı nasıl kolaylaştırdığı sayfalara sığmayacak ve kelimelerle tarif edilemeyecek kadar çoktur.

1 saatlik işi 1 dakikaya indirmesi, gereksiz evrak yükünü bitirmesi, internet ile dünyaya açılması ve dosyaları ufacık depolama aygıtlarına hapsetmesi, bu muhteşem inovasyon türü için sadece basit birer söz öbeğinden ibarettir.

Günümüzde bilgisayarı hayatımızdan çıkardığımızda işleri tamamen yürümeyecek sektör sayısı oldukça fazladır. Bu inovasyonun yokluğunda işleri yavaşlayacak ya da bir kısmı etkilenecek sektör ise tamamına oranla en az %90’dır.

Bilgisayarın mucidi Charles Babbage isimli birisidir ve bu ismi belki şu anda kimse bilmemektedir. Ancak onun topluma kazandığı bu değer şu anda sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada kullanılmaktadır.

İşte buna benzer inovasyon örnekleri hem sizi zengin edecek hem de tüm insanlığın yararına olacaktır. Şu anda bu tarzda inovasyon örneklerini bulmak çok zor görünse de MetaServe, Boston Dynamics robotları ve bunun gibi şu anda bize çok uzak olan kavramları örneklemek isteriz. Örneğin Boston Dynamics robotları belki de 100 yıl sonra şu anki bilgisayarlar gibi her evde kullanılan ve sıradanlaşan inovasyon örnekleri arasına girecektir.

5- Kâğıt Para

Şu anda gayet sıradan bir icat gibi gözükse de kâğıt para, çağın en önemli inovasyon örneklerinden biri olarak bilinmektedir.

9. Yüzyılda Çinliler tarafından bulunduğu tahmin edilen, Anadolu topraklarına ise Lidyalılar ile gelen paranın öncesini sadece hayal etmeye çalışın. Takas, trampa ve farklı yollarla alışverişlerin yapıldığı bir zamanda kağıt paranın nasıl bir inovasyon olduğunu hayal etmek oldukça zordur.

İcad edildiği zamanlarda çok saçma ve geleceği olmayan bir buluş olarak değerlendirilse de şu anda paranın hayatımızdaki değerini düşünmek yeterli olacaktır. Kâğıt para artık hayatımızda olmazsa olmaz bu bir gerçek.

2022 yılı itibariyle ise bir kesim kripto varlıkların çağın ödeme sistemini oluşturacağını öngörürken bir kesim ise böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylüyor. İnovasyon örneklerini merak eden biriyseniz bunu göz ardı etmeden ve mantık çerçevesinde hareket ederek araştırmalar yapmak ve işin ucundan biraz da olsa tutmaya çalışmak sanırım yanlış bir hareket olmayacaktır.

63D Yazıcılar

Özellikle son 10 yıla damga vurmayı başarmış inovasyon örneklerinden biri de 3 boyutlu yazıcılardır.

Kâğıt masrafını azaltması, geleneksel baskıya son vermesi ve birçok alanda kullanılması, 3D yazıcılarını harika bir inovasyon örneği olarak akıllarımıza kazımıştır. Çizimin işlenmesiyle yazıcıdan gerekli eşyanın çıkması ve en basit bir masa ayağından yapay insan uzuvlarına kadar üretilebilmesi bu teknolojinin nasıl bir yere evrildiğini de gözler önüne sermektedir.

Son yıllarda geliştirilen inovasyon örnekleri arasında oldukça başarılı olarak göze çarpan bu buluşun mucidi gerçekten insanlık namına oldukça faydalı bir iş yapmıştır. 3D yazıcı ile kendisine ayak üretilen ve bu sayede normal hareketlerine devam etmeyi başaran minik su kaplumbağasını hepimiz görmüşüzdür.

Yani bu demek oluyor ki bazı inovasyon örnekleri sadece insanlığa değil evrenimizdeki diğer canlılara dahi kolaylıklar sağlıyor. 3D yazıcıları da bu inovasyon türlerine en güzel örnektir. Ayrıca 3d yazıcı ile çalışmak kariyer fikirleri alanında da değerlendirilebilcek geleceğin meslekleri arasındadır.

7- Otomat Makineleri

Ortaya çıkışı çok yeni olmasa da oldukça heyecan verici inovasyon örneklerinden biri de otomat makineleridir.

Su, çikolata, çubuk kraker gibi basit ürünlerin sunumu ile başlayan bu inovasyon süreci devamlı gelişerek hazır sandviçler,  dondurulmuş ürünler ve kahvelerle gelişmiştir. En güzel inovasyon örneklerinden biri kabul edilmesinin sebebi ise devamlı geliştirilebilir olmasıdır.

Özellikle 1960’lı yıllarda hizmet veren bir otomat makinesinde basit besinler yani çay, su ve bisküvi gibi ürünleri bulabilirken 2022 yılında hizmet veren bir otomat makinesinde yerine ve özelliğine göre değişmekle birlikte şarj aleti, usb kablosu, anahtarlık, hazır paket gıdalar ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

Bu inovasyon örneklerinin sadece bulunması ile sınırlı kalmadığını ve sürekli geliştirilebilir olduğunu gözler önüne seren mükemmel bir bakış açısıdır.

8- Sürücüsüz Araçlar

Özellikle son 5 yıla damga vuran en can alıcı inovasyon örneklerinden biri de sürücüsüz araçlardır. Başını Elon Musk’un Tesla’sının çektiği ve insan kaynaklı trafik kazalarının büyük ölçüde yok olduğunu söylediği bu teknolojide araçlar size hiçbir gereksinim duymadan sürücüsüz olarak hareket etmektedir.

Burada uygulanan yenilik ise araçların yapay zekasının tıpkı bir insan formunda çalışması ve buna ek olarak dikkatsizlik faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Bu mükemmel teknolojinin gerisinde kalmamak için sonrasında hemen dünya devi Google da atılım yaparak kendi sürücüsüz araçlarını piyasaya sürmüştür.

Bundan 100 yıl sonra hayatımızın neresinde olur bilemeyiz ancak otonom araçlar son 5 yıla damga vurmayı başarmış en iyi inovasyon örnekleri arasında şimdilik üst sıralardadır.

9Robot Süpürgeler

Hayatımızda yeni giren ancak en başarılı çalışmalardan kabul edilen ürünlerden biri de neredeyse her evde görmeye başladığımız robot süpürgelerdir.

Bu mükemmel ivovasyon ürünlerini her kalitede ve her bütçeye göre üretildikleri için belki bundan 20 ya da 20 yıl sonra tüm evlerde tıpkı cep telefonu gibi görüyor olacağız. Kullanımının gayet kolay olması, evde değilken bile wi-fi aracılığı ile komut verilerek çalıştırılabilmesi ve tüm evi baştanbaşa silmesi hatta bazılarının paspas dahi yapıyor olması bu ürünü mükemmel pazarlanabilir inovasyon örnekleri arasında konumlandırmaktadır.  

Bundan 30 yıl önce evlerimizde bulunan insan gücüyle süpürme işlemi yapılan gırgırları düşündüğümüzde ya da sadece 5 yıl önce her evde elektrikli süpürge olduğunu düşündüğümüzde robot süpürgelerin inovasyon örnekleri arasındaki yerini anlayabiliriz.

Gırgırlar- elektrikli süpürgeler- robot süpürgeler… Kim bilir bundan sonraki süreçte bu alana özgü oldukça farklı inovasyon örnekleri ile karşılaşabiliriz.

10- Dronelar

Yeni nesil cadlardan biri de hiç kuşkusuz artık düşük modellerinin çocukların bile elinde olduğu dronelardır. Fiyatları 250 TL’den başlayarak 100 bin TL’ye kadar yükselen ve amacına göre amatör ya da profesyonel olarak kullanılan droneların kullanım amacı da sürekli farklılık gösteriyor.

Ülkelerin savunma amaçlı kullandıkları droneları kargo şirketleri dağıtım yapmak amacıyla kullanabiliyor. Aynı zamanda görüntü alabilmesi ve ses dahi kaydedenlerin olması droneları oldukça farklı inovasyon örnekleri arasında konumlandırıyor.

Bazı belediyelerin dronelar ile ağaç dikimi yapması ve trafik şube ekiplerinin emniyet kemeri takmayan sürücüleri drone ile tespit ederek ceza yazması inovasyonu farklı bir düşünce ile daha yaratıcı hale getirmeye en güzel örneklerdir.

Günümüzde drone ile düğün fotoğrafçılığının da ne denli yoğunlaştığını düşünürsek bu muhteşem cihazların son 5 yıla damga vuran inovasyon örneklerinden biri olduğunu söylemekle yanılmış olmayız.

11- Netflix, Disney, Exxcen, Amazon Prime Gibi Oluşumlar

Özellikle pandemi gibi küresel bir krizi fırsata çevirerek ortaya çıkan en önemli inovasyon örneklerinden bir diğeri de online hizmet veren dizi siteleridir.

Sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda bolca film ve dizi üreterek kullanıcıların beğenisine sunan bu oluşumlar son 3 yılda ortaya atılan en önemli inovasyon fikirlerindendir.

Bu kavramları yaratıcı inovasyon örnekleri arasına sokan ise pandemi gibi küresel bir krizi fırsata çevirmiş olmalarıdır. Çünkü Netflix’e baktığımızda şirket 1997 yılında kurulmuştur ancak onun adının tüm dünyada duyulması ve popüler olması 2020 yani pandemi başlangıcına denk gelmektedir.

Dünya devi, inovasyon örnekleri arasında sıyrılarak ücretlerini düşürmüş ve kullanıcılarına kolay bir ara yüz sunarak popülerliği arttırmıştır.

Özellikle 2022 yılı yaz aylarını baz aldığımızda ise Disney’in piyasaya oldukça hızlı bir giriş yaptığını ve 2020 senesinde Netflix’in yaptığı inovasyon benzeri bir oluşumla hareket ettiğini görüyoruz.

12- Scooterlı Bebek Arabaları

Oldukça sıra dışı ve bir o kadar da düşündürücüinovasyon örneklerinden biri de son yıllarda sık görmeye başladığımız evrim geçirmiş bebek arabalarıdır.

Scooterlı bu bebek arabaları özellikle eğlenceyi ve spor yapmayı seven aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Diğer bir kesim ise bunu oldukça tehlikeli olduğu ve çocukların böyle bir duruma alet edilmemesi gerektiği ile ilgili sert eleştirilerde bulunuyor.

Ancak makalemizde bahsettiğimiz ve çoğu inovasyon örneklerinde de gördüğümüz gibi bir buluş her zaman hem olumlu hem olumsuz görüşlerle savunulmuştur. Burada bazı kriterler tabi ki önemlidir.

Ancak bilinen bir gerçek varsa o da scooterlı bebek arabalarının oldukça önemli inovasyon örnekleri arasındaki yerini çoktan almış olduğudur.

13- Su Geçirmez Telefon Kılıfı

Günümüzde en yaratıcı inovasyon örnekleri genellikle teknoloji ile harmanlanmış olanlardır. Çünkü artık teknoloji hayatımızın her alanındadır ve o olmadan insanların sosyal hayatını düşünmek neredeyse imkânsızdır.

Bunu fırsata çevirecek inovasyon örnekleri bulmak da tabi ki yaratıcı kişilerin kaçırmayacakları fırsatlardandır. Özellikle son yıllarda sosyal medyanın gücünü ele aldığımızda telefonların her an yanımızda olması gerektiği kanısına kapılıyoruz ve ondan bir an bile ayrı kalamıyoruz.

Bunu fırsat bilen bir yatırımcı da deniz ve havuz gibi yerlerde dahi telefonumuzdan ayrı kalmamamız için su geçirmeyen kılıflar geçirmiştir. Su geçirmez telefon kılıfları son yılların en önemli inovasyon örneklerinden biri olarak hayatımızda çoktan yer etmiş durumdadır.

Fiyatının 30-50 TL gibi bir aralıkta seyretmei yani herkes tarafından ulaşılabilir olması onu inovasyon örnekleri arasında ayrı bir noktada konumlandırmaktadır. Görüldüğü gibi bilgisayar, robot süpürge, telefon gibi bazı buluşlar insanlık tarihine yön verebiliyorken bazıları sadece insanlığın işini kolaylaştırıyor.

Ancak inovasyon örnekleri bazında baktığımızda ikisi de bir dahi beyin tarafından bulunuyor ve insanlığın kullanımına sunuluyor.

14- Kendini Karıştıran Kupa

Ortaya çıkışı çok eski olmayan inovasyon örneklerinden bir tanesi de içine yerleştirilen ufak bir mekanizma sayesinde kendini karıştıran kupalardır.

Bu inovasyon çok fazla ses geçirmese bile yaratıcısına ciddi paralar kazandırmayı başarmıştır. Çünkü bu ve bu tarz fiyatları daha minimal olan ürünler tüketicilerde satın alma ve onu deneme algısı uyandırmaktadır.

Yani siz inovasyon örneklerini incelerken direkt bilgisayar ya da internet gibi devasa oluşumlar yerine bu tarz kullanıcı için faydalı olan yaratımları da dikkate alabilirsiniz.

Burada iş, tamamen sizin yaratıcı hayal gücünüze kalmış durumdadır. İnovasyon örnekleri arasında çoktan yerini alan bu ürünün tasarımcısı belki beklediği paraları kazanamadı ya da çok daha fazlasını kazandı ancak kesin bildiği ve tecrübe ettiği şey yaratıcı inovasyonların her daim para kazandıracağıdır.

15- Paket Mühürleyici

Cips paketleri ya da kuru bakliyat paketleri açıldıklarında uzun süre kullanılmadıkları takdirde kururlar.

Bu ciddi bir problem değil evet, ancak oldukça can sıkıcı bir durum. Farkına varan ve onun en güzel inovasyon örnekleri arasına girmesini sağlayan ise paketleri mühürlemek için ufak bir aparat icat eden kişidir.

Bu aparat her ne kadar basit gibi görünse de oldukça kullanışlı olması ve fiyatının ucuz olması sebebiyle kendisine sık tercih edilen inovasyon örnekleri arasında yer bulmuştur. Bu tarz ev işlerini kolaylaştıracak ve fiyatı da uygun olan inovasyonlar tahmin edilenden çok daha fazla talep görmektedir.

Bazıları kendi karıştıran kupa gibi daha az taleple karşılaşsa da buna rağmen yaratıcısına gelir sağlamakta iken bazıları da hiç beklenmedik şekilde beklenenin çok çok üzerinde kazançlar sağlamaktadır.

16- Babet Çorap

Çok basit olan ancak hayatı kolaylaştıran inovasyon örneklerinden bir diğeri de son zamanlarda erkeklerde de görmeye başladığımız babet çoraplardır.

Özellikle yeni model ayakkabıların eski model çoraplarla uyumsuz olması böyle bir yaratımın da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her ne kadar basit gibi görünse de babet çorapları hayatı kolaylaştıran inovasyon örneklerindendir.

Siz de fikirlerinizi harekete geçirmek istiyorsanız bu makalemizin ne denli yaratıcı olduğunu takdir edersiniz. Çünkü babet çoraplarını birine sorsanız saçma inovasyon örneklerinden biri olduğunu söyleyecektir.

Ancak bunu gidip bu buluşu piyasaya süren kişi ile konuştuğunuzda ciddi bir gelir elde ettiğini hatta zengin olduğunu söyleyecektir. 2 farklı bakış açısı ve 2 farklı düşünce. Hangisinin doğru olduğunu ise çok net görüyoruz.

17- Akıllı Duyusal Trafik Işıkları

İlk üç ışıklı stabil trafik lambaları 1923 yılında icat edilmiştir ve uzun yıllar boyunca tek düze bir sistem kullanılmıştır.

Bu sebeple yol kavşakları, yaya geçitleri ve daha birçok faktör günlük yaşantımızda trafik ışıklarının önemini sık sık hissettirmektedir. Özellikle sürücüler için zaman kaybının yanında, verimli olmayan trafik sistemleri sera gazına neden olmaktadır. Çünkü boşta çalışan araçlar, yılda ortalama 30 milyon tondan fazla karbondioksit bırakmaktadır.

Hem sürücüler hem de yayalar için kolaylık sağlayan akıllı duyusal trafik ışıkları, bu sorunları en aza indirgeyip inovasyon oluşturmayı amaçlamıştır.

Yurt dışında da sıkça kullanılan modern trafik sinyallerinde kameralar, çeşitli radar sistemleri, sensörler ve yol tüpleri kullanılmaktadır. Yol tüplerinin hava ile doldurulması, üzerinden araçların geçmesiyle birlikte elektrik sinyalleri üretmektedir.

Trafik ışıklarının yanında araba sayısı ve türlerinin tespitinde kolaylık sağlamaktadır. Kentsel alanların çoğu trafik verimliliği planına sahiptir.

Araç ve taşıt çokluğu, tıkanıklık ve bekleme süreleri, yaya güvenliği gibi durumların önemi sonucu bu inovasyon örnekleri planı yaşam kalitesinin artmasını sağlamıştır.

Aynı zamanda çalışmakta olan bu sistem seyahat süresi ve karbondioksit zararlarını da azaltmıştır. Bununla birlikte daha detaylı inceleyecek olursak;

18- Akıllı Yaya Geçitleri

Basmalı düğme kontrolleri ile yayaların yolun karşısına geçebilmeleri için fiziksel olarak düğmeye basabilecekleri sistem oldukça yaygınlaşmıştır.

Bu sistem daha da geliştirilerek kızılötesi yakınlık sensörü geliştirilmiştir. Yayalar tarafından fiziksel bir dokunuşa gerek kalmadan el hareketiyle kontrolü etkinleştirebildiği görülmektedir. Hijyen açısından oldukça fayda sağlayan inovasyon örnekleri sayesinde gelişim sağlanmıştır.

19- Akıllı Trafik Kontrol Sistemleri

Dünyada pek çok ülkede de görülen akıllı trafik kontrol sistemleri, yayalar ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğine yönelik bir projedir.

Bu alanda en büyük inovasyon örnekleri arasında olup can güvenliğini üst seviyelere taşımak hedeflenmiştir. Kavşak verimliliklerini de artırmak için trafik koşullarını takip edebilen trafik kontrolleri geliştirilmiştir.

Aynı zamanda akıllı trafik kontrol sistemleri, bir kavşaktan geçecek olan öncelikli toplu taşıma ve acil durum gerektiren araçlar ile çeşitli arayüzler oluşturmaktadır. Bu tarz otonom araçlarla da entegrasyonu destekleyebilmek için yakın konumdaki araçlara veri iletebilmektedir.

20- Yapay Zeka

Yapay zeka odaklı trafiğe getirilen çözümler birçok noktada ilgi görmüştür. Bu çözümler sayesinde yetkilileri hızlı bir şekilde harekete geçirmek ya da strateji oluşturabilmek için kullanılabilen gerçek zamanlı görüntü ve videolar ortaya çıkmıştır.

Çok yönlü algoritmalar; kırmızı ışık, çapraz şerit, ters sürüş ve şerit ihlalleri gibi trafik ihlallerini anında tespit edebilir. ABD’de 50 kavşakta gözlemlenen trafik sinyal kontrol sistemleri seyahat sürelerini %30 ve kavşaklarda bekleme sürelerini %45 oranında azaltmıştır.

Yapay zekanın trafiğe dahil edilmesi, çeşitli inovasyon süreçlerine oldukça fazla katkı sağlamıştır.

21- Akıllı Saatler

Takılabilen cihazlarla ilgili pek çok fikir, akıllı ve android telefonlarla daha az etkileşimde olmanın yollarına odaklanmıştır.

Son dönemlerin trendi olan bu saatler inovasyon örnekleri arasında tercihi yüksek seçeneklerdir. Sağlığınızı yaşam tarzı ve uykunuzu yönetmenize yardımcı olacak birçok akıllı saat tasarımları mevcuttur.

Bunun yanında müziğinizi kontrol edebilir, çeşitli QR kodlarını görüntüleyebilir ya da mesajlara yanıt verme gibi farklı özellikler güncellenmiştir. Bu tarz saatler geleneksel kol saatleri konseptinde büyük bir devrim yarattı ve işlevsellik kazandırmıştır.

Akıllı saatler, kullanıcılarına sunduğu özelliklerle akıllı telefonlara gerek kalmadan kişisel verilere ulaşılmasını da sağlamasıyla hayatı daha kolay hale getirmektedir. Bir telefonda olabilen çoğu özelliklerin yanı sıra bazı öne çıkan özellikleri de şu şekildedir;

 • Sağlık verileri ( kalp hızı, nabız, oksijen vb.)
 • Fitness ve spor takibi ( adım sayar, kalori vb.)
 • İşletim sistemi desteği sağlaması
 • Bluetooth vb. bağlantı desteği
 • Mesaj ve arama cevaplama
 • Pil ömrü
 • Navigasyon
 • Temassız ödeme yöntemleri
 • Sosyal medya bildirimi

Akıllı saatlerin popüleritesinin bir başka sebebi ise tasarım ve şıklığıdır. Modern, sofistik ve sportif çeşitli modelleriyle kullanıcılarının da inovasyon alanında tercihlerini şekillendirmektedir.

Aynı zamanda çok yönlü oldukları için de spor salonlarından ofislere kadar farklı alanlara uygunluğuyla da tercih edilebilmektedir.

Gelişmiş akıllı saatler bireyselliğin yanı sıra sağladığı özellikler sayesinde şirket ve çalışanları açısından da çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Şirketler çalışanlarının verilerini izleyebilir ve işyerindeki davranışlarını takip edebilirler.

Çalışanların hayati verilerini takip edip sağlık durumlarından haberdar olabilirler. İş alanında da inovasyon örnekleri arasında yer alan akıllı saatler teknolojiye katkıda bulunmuştur.

Sık Sorulan SOrular(SSS)

İnovasyon örnekleri nelerdir?

İnovasyon Örnekleri

En çok Beğenilen İnovasyon örnekleri arasında;
1- Akıllı Saatler
2- Yapay Zeka
3- Akıllı Trafik Kontrol Sistemleri
4- Akıllı Yaya Geçitleri
5- Akıllı Duyusal Trafik Işıkları
6- Babet Çorap
7- Paket Mühürleyici
örnekleri yer almaktadır.

İnovatif çalışmalar nelerdir?

Mevcut sorunalrı çözmek ve tekrarlamasını önlemek amacıyla fikirler geliştirmek, .özümler aramak için yapılan araştırma ve çalışmalara verilen isimdir.
İnovatif kelimesi Türkçe karşılık oalrak “Yenilikçi” olarak bilinmektedir. Yenilik, Yeni fikirler, herkesten farklı düşünmeyi kapsar.

ekishaberleri

10 yıllık teknoloji ve internet üzerine olan bilgi birikimimle özgün yazılar hazırlamaya gayret ediyorum. Ziyaretçiler için faydalı olabilecek içerikler hazırlamak en büyük hedefim. Özellikle android uygulamala rv ekullanım alanlarını inceleyerek içerikler üretmeye çalışmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu