Amerika Asgari Ücret – Abd Asgari Ücret

Amerika asgari ücret 2021 yılında geçmiş yıllara göre miktar olarak bir takim degisikliklere uğramıştır. Amerika‘da yaşam pek çok kişinin hayalidir. Ülke, alım gücünden enflasyon düşüklüğüne kadar pek çok konuda lider ülkelerden biridir. Amerika’nın nüfusu oldukça fazla olsa da bu durum asgari ücrete yansımamaktadır.

Amerika, yönetimsel olarak incelendiğinde eyaletlere ayrılarak yönetilen bir ülkedir. Bu yüzden net olarak bir asgari ücret belirtmek mümkün değildir. Eyaletlerin asgari maaşlarında değişmeler olmaktadır.

Bu durumun temel sebebi ise her eyaletin kendine özel durumları ve kuralları bulunmasıdır. Bu sebeple eyaletler arasıdna bir birlik ve netlik söz konusu degil, ancak asgari ücret konusunda ortalama bir maaş belirtebilmek mümkündür.

Abd Asgari ücret – Eyaletlerde Durumlar Nasıl?

Abd 50 adet eyalet bölgesi olan ve bir tane de federal bölgeden oluşan dünyada söz sahibi bir ülke konumundadır. Abd bünyesinde her dilden ve her dinden vatandaşın bulunduğunu söyleyebiliriz. Birleşik devletler tanımı da buradan gelmektedir.

Ülkede yaşayanların bir kısmı için en önemli yaşam kaynaklarından birisi kazandıkları Abd asgari ücret olarak görülmekte. Amerika’da yaşamayıp bu ülkede hayatını sürdürmek isteyen kişiler de yine Amerika asgari ücret konusunda sıkça araştırmalar yapmaktadırlar.

Bu kişiler çalışmaya ilk başladıklarında asgari ücret ile karşılacaklarından ülkedeki asgari ücret seviyesi önemlidir.

Makelemizin devamında Abd asgari ücret 2022 yılında ne akdar olduğu ve Amerikada yaşam hakkında bilgiler aktaramaya çalışacağız.

Amerika’da Asgari Ücret Ne Kadar?

Amerika asgari ücret 2021 yılında işçiler için yukarıda belirttigimiz gibi geçmişe gore değişikliğe uğradı. Bu değişikliğin sebebiyse, Joe Biden‘ın yönetimi devir almasından ileri gelmekte. Joe Biden’ın yönetime geçmesi ile beraber devlet kurumlarında çalışan işçilerin saatlik maaşı 10,95 dolardan 15 dolara yükseltiltildi.

Abd asgari ücret konusu yıllardır tartışmalara neden olan bir konu olarak gündemde yerini almaktaydı. Zira Abd asgari ücret 2009 yılından beri 7,25 dolar seviyelerinde sabit olarak durmaktaydı.

Bu rakamın arttırılması yıllardır ara ara gündeme gelmiş olsa da bu yönde sağlıklı bir adım atılamamıştı.

Biden öncesinde son olarak 1,9 Trilyon Dolarlık ekonomik paket ile Abd asgari ücretin 15Dolar seviyelerine gelmesi tartışılmış ancak bu artış Senato kural komisyonunca paket içerisinde yer alamayacağı şeklinde değerlendirilmişti.

Abd Asgari Ücret 2021-2022

Joe Biden‘ın Abd başkanlık koltuğuna geçmesi sonrası yaptığı ilk icraatların başında işçiler için Abd asgari ücret saatlik artışı oldu. Joe Biden attığı imzayla federal kurumalrda çalışan işçilerin asgari saaatlik ücretini %40 lık bir oranda arttırarak 10,95 Dolardan 15Dolar seviyesine getireceğini söylemişti. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu sözünü ilerleyen dönemlerde yerine getirdi.

Beyaz saray bu artış ile ekonomiyi ve ekonomideki verimliliğin teşvik edilmesini amaçladığını açıkladı. Yapılan artış sayesinde şiçilerin daha verimli şekilde çalışacaklarını ve ortaya kaliteli işlerin çıkacağını düşündüklerini belirtti.

Söz konusu artışı tüm federal kurumların 30 Ocak 2022 tarihinden itibaren sözleşemelerine dahil etmeleri ve 30 Mart 2022’ye kadar bu işlemlerin tamamlanması gerektiği vurgulamıştı. Son artış öncesi yasaya göre Abd asgari ücret eyaletlere göre aşağıdaki tabloda olduğu şekildeydi.

EyaletlerAbd Saatlik asgari ücret
Alabama$7.25
Alaska$10.34
Colorado$12.32
Arizona$12.15
Arkansas$11.00
California$13.00 to $14.00 (25 veya daha az çalışanı olan işverenler: 13,00 ABD doları; 26+ çalışanı olan işverenler: 14,00 ABD doları)
Delaware$9.25
Connecticut$13.00
Georgia$7.25
Florida$8.65
Idaho$7.25
Hawaii$10.10
Iowa$7.25
Illinois$11.00 (Aile üyeleri de dahil olmak üzere 4+ çalışanı olan işverenler için geçerlidir)
Indiana$7.25
Kentucky$7.25
Kansas$7.25
Maryland$12.15
Louisiana$7.25
Maine$9.65 (2+ çalışanı olan işverenler için geçerlidir)
Michigan$11.75
Massachusetts$13.50
Montana$8.75
Minnesota$8.21 to $10.08 (Yıllık geliri 500.000 ABD dolarından az olan işverenler: 8.21 ABD doları; yıllık geliri 500.000 ABD Doları veya daha fazla olan işverenler: 10.08 ABD doları)
Mississippi$7.25
Missouri$10.30 (Yıllık brüt geliri 500.000 ABD dolarından az olan perakende veya hizmet işletmelerinin işverenleri, devlet asgari ücret oranını ödemek zorunda değildir)
Nevada$8.75 to $9.75 (İşveren sağlık sigortası sağlar: $ 8.75; işveren sağlık sigortası sağlamaz: $ 9.75)
Nebraska$9.00 (4+ çalışanı olan işverenler için geçerlidir)
New York$12.50 to $15.00 (Long Island ve Westchester: $14.00; NYC: $15.00; başka bir yerde: $12.50)
New Hampshire$7.25
New Jersey$12.00
New Mexico$10.50
North Dakota$7.25
North Carolina$7.25
Rhode Island$11.50
Ohio$7.25 to $8.80 (305.000 $ ‘ın altında brüt makbuzu olan işverenler: 7.25 $; 305.000 $ + brüt makbuzu olan işverenler: 8.80 $)
Oklahoma$7.25
Oregon$12.75
Pennsylvania$7.25
South Dakota$9.45
South Carolina$7.25
Vermont$11.75
Tennessee$7.25
Texas$7.25
Utah$7.25
Wisconsin$7.25
Virginia$9.50 (4+ çalışanı olan işverenler için geçerlidir)
Washington$13.69
West Virginia$8.75 (Tek bir yerde 6’dan fazla çalışanı olan işverenler için geçerlidir)
Washington, D.C.$15.20
Wyoming$7.25
Abd Şehirlere Göre Saatlik Asgari Ücretler

Amerika Asgari Ücret Kanunları

ALABAMA

Alabama eyaletinde Abd asgari ücret kanunu yoktur. Adil çalışma standartları yasasına bağlı olan işverenler , yürürlükte bulunan Federal asgari ücreti 7,25$ olarak vermek zorundadır.

ALASKA

Temel Amerika asgari ücret Alaska eyaletinde 10,34$ olarak belirlenmiştir. Günlük 8 saatlik çalışma süresi vardır. Bu süre haftalık olarak 40 saate gelmektedir.

Alsaka kanunlarına göre 4’ten az çalışanı olan işverenler için günlük yada haftalık olarak prim yada fazla mesai şartı aranmaz. Ayrıca asgari ücret belirli bir formül şeklinde düzenlenir ve yıllık olacak şekilde ayarlanır.

Arizona

Arizona eyaleti için Abd asgari ücret 12,15$ olacak şekilde düzenlenmiştir.

2017 yılından 2020 yılına kadar asgari ücret yıllık artacak şekilde düzenlenmiştir. Bu artış belirli bir plan dahilinde ve formülle geçekleşmektedir.

Arkansas

Arkansas eyaletinde 4 yada daha fazla çalışana sahip işverenler için Amerika asgari ücret 11$ olarak belirlenmiştir. Haftalık 40 saatlik çalışma süresinin aşılması durumunda prim verilmektedir.

2019 yılından 2021 yılına kadar belirli bir plan dajilinde asgari ücrete artış yapılmıştır.

Kaliforniya

Kaliforniya asgari ücret kanunlarına göre aşağıda belirteceğimiz ücretler 25 yada daha az çalışanı olan işverenler için geçerlidir.

Temel Asgari ücret Kaliforniya eyaleti için: 13$ oalrak belirlenmiştir.

26 yada daha çok çalışanı olan işverenler için;

Temel Asgari ücret Kaliforniya eyaleti için: 14$ olarak belirlenmiştir.

Bir iş gününde 8 saatin aşılması veya haftalık 40 saatin aşılması yada iş gününün 7. gününde ilk 8 saati aşan süreler normal mesai saati ücretinin 1,5 katı olarak ücretlendirilir.

2017 yılından 2023 yılına kadar kaliforniya asgari ücretin saati belirli bir program dahilinde 15$ çıkartılması sağlanacaktır.

Kolorado

Kolarado eyaleti için belirlenmiş temel asgari ücret: 12,32$ olarak belirlenmiştir.

Günlük 12 yada haftalık 40 saat üzeri extra prim ödenmektedir.

Kolarado eyaletinde 2017 yılından 2020 yılına kadar asgari ücretin kademeli oalrak arttırılması akrarı alınmıştır.

Connecticut

Belirlenmiş olan Temel Asgari Ücret: 13$

Haftalık 40 saat çalışma süresi sonrasında Extra prim ödemesi söz konsudur.

Dışarıda bulunan Restoranlarda yada otellerin bünyesindeki restoranlarda çalışanlar için arka arkaya 7. iş günü olduğunda asgari ücretin yarısı akdar prim yani fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

Federal Asgari Ücret omiktarının, Connecticut eyaletinden yüksek yada eşit olması halinde 0,5 oranında otomatik yükseltme yapılmaktadır.

Delaware

Eyaletteki temel Asgari Ücret(saat başına): 9,25$

Federal Asgari üücret miktarı, eyaletten yüksek olamsı durumunda federal asagri ücret esas alınmaktadır.

Florida

Florida eyaleti Temel asgari ücret(saatlik olarak): 10$

Asgari ücret. Önceden belirlenmiş bir formüle göre hesaplanır.

Georgia

Uygulanan asgari ücret 6 ya da daha fazla alışanı olan işverenleri kapsamaktadır.

Georgia eyaleti için temel Asgari ücret (saatlik olarak):5,15$

Eyalet yasası gereği, Ülke çapında federal asgari ücretin eyaletin belirlemiş olduğu ABD asgari ücretten yüksek olması durumunda Federal Adil çalışma standartları yasasına bağlı bir istihdamı kapsam dışında bırakılır.

Adil çalışma Standartları yasası kapsamında olan bir işveren için, mevcut olan federal asgari ücret saatlik olarak 7,25$ olarak belirlenmiştir.

Hawaii

Haftalık 40 saatlik alışma süresi sonrası prim ödemesi yapılır.

2000$ ya da bu miktarın üzerinde bir garanti para kazanabilen bir çalışan, Amerika asgari ücret veya fazla mesai kanunundan muaf olarak değerlendirilir.

Ancak ev hizmetinde çalışan kişiler, Hawaii asgari ücret ve bunun yanında fazla çalışma ücretinden faydalanabilirler.

Eyalet yasası gereği, Ülke çapında federal asgari ücretin eyaletin belirlemiş olduğu ABD asgari ücretten yüksek olması durumunda Federal Adil çalışma standartları yasasına bağlı bir istihdamı kapsam dışında bırakılır.

Amerika Ortalama Asgari Ücret

Amerika diğer ülkelerle kıyaslandığında, asgari ücret bakımından daha üstün görülmektedir. Durumun bu şekilde Amerika’nın lehine olması ve ülkede ki vatandaşların alım gücünün fazla olması insanların yaşamını son derece kolaylaştıran iki etmendir. Amerika’da kişilerin ortalama asgari ücreti 1800 dolar olarak belirlenmektedir.

En düşük Amerika asgari ücreti ise 1200 dolardır. En yüksek asgari ücret 2400 dolar olmaktadır.

Amerika’da asgari ücret ile yaşayan kişilerin bu ücret aralığında yaşamlarını sürdürmesi pek de zor değildir. İnsanlar bir yandan aylık alışverişlerini ve ihtiyaçlarını tamamlarken bir yandan da artan parayı biriktirme imkanına sahiptirler.

Amerika’da Asgari Ücret ile Yaşam nasıl Gerçekleşir?

Amerika asgari ücret 2021 yılında incelendiğinde, bu imkanlar sayesinde insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeterli aralıklarda görünmektedir. İnsanlar, aldıkları maaş ile kiralık evde otururken market ihtiyaçlarından kişisel ihtiyaçlarına kadar pek çok ihtiyacını giderebilmektedir.

Ancak bu durumun Amerika’nın her yeri için geçerli olduğunu soyleğemeyeceğiz. Çevre eyaletlerden merkezi eyaletlere ya da şehirlere gidildikçe yaşam asgari ücret ile daha zor olmaktadir.

Asgari ücret olarak 1200 dolar kazanan bir bireyin Amerika’nın pahalı eyaletlerinden biri olan Massachusetts ya da Kaliforniya’da yaşamasi pek de kolay olmamaktadır.

Minimum olarak 2000 dolardan başlayan kiralık ev fiyatları yaklaşık olarak 10 bin ila 20 bine kadar dahi çıkabilmektedir. Bu ve benzeri eyaletlerde ya da şehirlerde Amerika asgari ücretle yaşam sürdürmek kişileri zorlamaktadır.

Amerika’da Ev Kiraları Ne Durumdadır?

Amerika asgari ücret 2021 yılında incelendiğinde, insanların uygun fiyatlı olarak görünen eyaletlerde ya da şehirlerde yaşaması için yeterlidir. Bu sayede insanlar, kazandıkları paralar ile kiralık bir evde yaşıyorken aylık tüketmesi gereken besin ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Besin ihtiyacının karşılanmasıysa kişilerin sağlıklı olmasına yardimci olmaktadır. Amerika’ya tüketim açısından bakildiginda besin ihtiyacini karsilayabilecek çok sayida marketi ile öne çıkıyor. Ayrica bu ülkede restoranlardan kafelere kadar pek çok işletme bulmakta mümkündür.

Alım gücünün fazla olması nedeniyle, ülke de yemek ihtiyacini dışardan karsilamak bireylerin ekonomisine zarar vermemektedir. Bunun yaninda kişiler genellikle dışardan yemek yemeyi tercih etseler de marketlerde de alım gücünün fazla olması ile beraber pek çok ürünün ticareti gerçekleşmekte.

Amerika asgari ücret açısından kişilere oldukça destek veren bir ülkedir. Bu ülkede bir işçi, parasından arta kalan miktarı biriktirerek bir süre sonra ev satın alabilmektedir. Durumun böyle olması da ülkede yaşayan insanların refah seviyesinin derecesini bir nevi göstermektedir. İnsanların ev satın alması yaşamı kolaylaştıran bir etmendir.

Kişinin her ay ev kirası ödememesi ile beraber asgari ücret kişiye eskisine nazaran çok daha yeterli gelmektedir. Amerika’da asgari ücretle geçinen bir bireyin para biriktirme süresine ve iradesine bağlı olarak kişinin rahat bir yaşam sürdürmesi mümkündür.

Amerika’da asgari ücretle geçinen bir kişinin okula gitmesi ya da çocuğunu okula göndermesi, söz konusu okul devlet okulu değilse son derece pahalıya mal olmaktadır. Amerika’da okul fiyatları parasal yönden fazla görünmektedir.

Ülkenin eğitime özen göstermesinden kaynaklanan bu durum her kesimden insanın çocuklarını özel okula göndermesini engellemektedir. Kişi ya da kişilerin çocuklarını okula göndermeleri için iyi bir birikim yapmaları gerekmektedir.

Bahsettiğimiz bu durum yalnızca Amerika’nın eğitime fazla önem vermesinden kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda özel okullarda öğrencilerin alacakları eğitim ve okuma olanakları göz önünde bulundurularak fiyatlar belirlenir.

Yüksek fiyatlar, kişilere ekonomik olarak yüklü bir biçimde geri döndüğünden dolayi daha çok devlet okulları tercih edilir. Bununla beraber Amerika’da devlet okullarının eğitiminin iyi seviye de oldugunu belirtelim.

Bu tür nedenlerden dolayi Amerikan vatandaslari, çocukları icin genel itibari ile özel okulları değil devlet okullarını tercih etmektedirler.

Hem özel okulların pahalı olmasından hem de devlet okullarının eğitiminin de profesyonelce verilmesinden kaynaklanan bu durum neticesinde kişiler çocuklarının özel okula gitme durumlarını irdelemek zorunda kalmamaktadırlar.

Amerika’da Çalışma Şartları Nasıldır?

Amerika asgari ücret olarak vatandaşlarına iyi bir ücret aralığı sunduğunu buraya kadar ki yazimizda anlattık. Bu ücret aralığı ile kişi ya da kişilerin yaşamlarını sürdürmelerinin kolay olduğunu belirttik.

Ancak çalışma yönünden sistem incelendiğinde, Amerika’da çalışma şartları birbirine göre değişiklik göstermektedir. Amerika’nın eyaletler ile yönetilmesi bu durumun gözlemlenmesinde başlıca nedendir.

Amerika asgari ücretle çalışan bir işçiye ortalama 7,25 dolar ödemektedir. Saatlik 7,25 olan asgari ücret eyaletlere göre değişiklik göstermektedir. Ayrica alinan ücret kişilerin çalışma saatlerine göre değişmektedir.

Amerika’da ortalama çalışma saati haftalık olarak 40 saat olarak belirlenmiştir. Bu durum kişilerin günlük olarak 6 ila 8 saat arasında çalışmaları demektir.

Amerika asgari ücret ile çalışan fabrika işçileri için ülkede belirli saat dilimi açıklanmıştır. Fabrika işçileri genel olarak sabah 8’de işlerine başlamaktadır. Günlük iş saati, akşam 16:30’da son bulmaktadır. Bu durumun yanı sıra ofislerde çalışan kişiler için de belirlenen saat aralığı sabah 8:30 ile 17:00 arasındadır. Bu durum ülkemizdekine benzerlik göstermektedir.

Amerika İş Olanakları Nasıldır?

Amerika asgari ücret ile çalışan sayısının diğer ülkelere nazaran fazla olduğu bir ülkedir. Ülke nüfusu da azımsanamayacak derece de yüksek. Ancak bu duruma rağmen maaşlarda herhangi bir düşüklük gözlemlenmemektedir.

İnsanların Amerika’da işe girmek için aylarını vermelerine gerek yoktur. İşyeri sayısının çok olmasından dolayi herhangi bir yerde iş bulmak diğer ülkelere göre daha kolaydır. Çünkü, Amerika gelişmiş ve daima kendini geliştirmeye devam eden bir ülke konumundadır.

Bu yüzden farkli iş kollarinda işçiye olan ihtiyaç fazladır. İnsanlar acil iş arıyorlarsa bir markette çalışabilir veya bir kafede garson olabilmektedir. Acil, ücreti nispeden düşük işlerde dahi alım gücünün fazla olmasından kaynaklı kişiler geçimlerini sürdürebilmektedirler.

Amerika asgari ücret ile çalışan oranının fazla olduğu bir ülkedir. Ancak bu durum, yeni işçilerin gelmesine engel değildir. Oldukça fazla imkan barındıran Amerika, insanların çalışmaları için daha iyi olanaklar sunmaktadır.

Bu ülkede, kişiler alanlarına göre iş yapabilmektedirler . Yani insanlarin ilgi alanlarına göre meslek tercihi yapabilme olanakları diğer ülkelere oranla daha yüksektir diyebiliriz. Pek çok alanın iş imkani anlaminda önü açıktır. Bu sebeple gençlerin iş bulma olanağı yüksektir.

İlgili Yazı : Almanya Asgari Ücret 2021 – Almanya Net Asgari ücret Miktarı Nedir?

Amerika asgari ücret 2021 yılında kişilere yeterken Amerika’nın nüfusuna oranla asgari ücret alan işçi sayısı fazla denemez. Amerika’nın nüfusu 328,2 milyondur. Nüfusu nun fazla olmasindan dolayi buna paralel olarak mevcut işçi sayısı diğer ülkelere nazaran sayıca fazladır.

ekishaberleri

10 yıllık teknoloji ve internet üzerine olan bilgi birikimimle özgün yazılar hazırlamaya gayret ediyorum. Ziyaretçiler için faydalı olabilecek içerikler hazırlamak en büyük hedefim. Özellikle android uygulamala rv ekullanım alanlarını inceleyerek içerikler üretmeye çalışmaktayım.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Allah aşkına bu yazıları kim yazıyor. Böyle büyük bir sitede şöyle olmaktadır, böyle bitmektedir şeklinde içerik paylaşıyorsunuz ve okuduğumuzdan bir şey anlamıyoruz. Yabancı sitelerden kopyalayıp translate ile çevirseniz daha anlamlı olur yazılar

    1. Degerli okuyucumuz, yorumunuz sonrasinda yazida gerekli duzeltmeler yapilmis, anlam dusuklukleri giderilmistir. Konuyla ilgili olarak makalecimize uyarilarda bulunulmuştur. Bilgilendirdiginiz için teşekkür ederiz. Saygilarimizla.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu